เปิดฤกษ์ดี ขอขมากรรม ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก ปี 66 จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอกวันไหนดี?

ท่านใดที่กำลังสงสัยว่าจุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอกวันไหนดีที่สุด รวมถึงท่านที่กำลังเฟ้นหาฤกษ์งามยามดีเหมาะแก่การขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร เพื่อแก้ปัญหาชีวิตติดๆ ขัดๆ บรรเทาอุปสรรคขัดขวาง ลดความเสี่ยงการเกิดภยันตรายทุกรูปแบบทุกทิศทุกทาง UndubZapp สรรหามาให้! ปฏิทินฤกษ์จุดธูป 16 ดอก ปี 66 เหมาะแก่การจุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก และกล่าวคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวรในสิ่งที่ตนเองได้พลั้งพลาดไป พร้อมทั้งขอพรให้เทวดาฟ้าดินช่วยปกปักรักษาดวงชะตาตลอดปี 2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมกราคม 2566

 • วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมีนาคม 2566

 • วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนเมษายน 2566

 • วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมิถุนายน 2566

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกันยายน 2566

 • วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนตุลาคม 2566

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนธันวาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

©Featured image : Pexels

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Consent title

  Consent description

Save
/