ดอนเมืองขึ้นแท่นที่ 1 !!! สนามบิน “Wi-fi เร็วที่สุดในโลก”

ข่าวนี้ไม่เก็บมาเล่าไม่ได้จริงๆ ค่ะ เมื่อ เว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.rottenwife.com  เว็บไซต์ที่ทำการสำรวจระบบWi-fi ของแต่ละสนามบิน ประกาศให้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (สนามบินดอนเมือง) เป็นสถามบินอันดับ 1 ที่ให้บริการ Wi-fi  เร็วที่สุดในโลก จาก 185 สนามบิน ทั่วโลก   เท่านั้นยังไม่พอค่ะ

Read More...