คําขอขมาโทษ บิดามารดา และบุคคลทั่วไป พร้อมไขสิ่งจำเป็นในการขอขมา

เนื่องในโอกาสที่วันสงกรานต์เวียนมาบรรจบ UndubZapp ขอเชิญชวนพี่น้องพ้องเพื่อนทุกๆ ท่านมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ต้อนรับวันปีใหม่ไทยง่ายๆ ทำที่บ้านก็ได้กันค่ะ 🙏 เพราะใน 1 ปี มีตั้ง 365 วัน และก็คงมีหลายๆ ครั้งที่พวกเราหลายๆ คนอาจพลาดพลั้งพูดไม่ดี คิดไม่ดี หรือวางตัวไม่ดีกับผู้มีพระคุณของเราไปบ้าง

การกล่าวคำขอขมาโทษ บิดามารดา และบุคคลทั่วไป จะช่วยให้เราได้กล่าวคำขอโทษกับผู้มีพระคุณในสิ่งที่เราล่วงล้ำทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อที่ต่างฝ่ายต่างจะได้ไม่มีการติดค้างกรรมต่อกัน… มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความรู้สึกดีๆ กันนะคะ

 

ขอขมาผู้มีพระคุณใช้อะไรบ้าง?

 1. ธูปเทียนแพ 1 ชุด
 2. พวงมาลัย 1 พวง
 3. ซองใส่ปัจจัยมอบให้พ่อกับแม่
 4. ขันใส่น้ำลอยดอกมะลิ
 5. ผ้าเช็ดมือ-ผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่

 

ขั้นตอนขอขมาพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

 

 1. จุดธูปกลางแจ้ง 5 ดอก แทนเทพทั้ง 4 ทิศ และทิศเบื้องบน
 2. ตั้งจิตกล่าวคำอธิษฐาน ดังนี้

 

╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌

 

“ข้าพเจ้า………(ชื่อ)……… ขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์

วันนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะทำพิธีกราบขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์

ได้โปรดดลบันดาลให้การขอขมากรรมในครั้งนี้ จงบรรลุผลสำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยเถิด

 

ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลาย ที่สถิต ณ สถานที่แห่งนี้ และที่สถิต ณ ทิพยสถานวิมานเลิศทั้งหลาย

พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระยายมราช พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

วันนี้ เวลานี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำพิธี ขอขมาอโหสิกรรมแก่บิดามารดา

ขอท่านได้เป็นสักขีพยานในการขอขมากรรมครั้งนี้ด้วยเถิด”

 

╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌

 

 1. หลังจากนั้น ให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ ในขณะที่เรานั่งกับพื้น
 2. กราบเท้าพ่อแม่ 3 ครั้ง
 3. ล้างเท้าของพ่อแม่ด้วยน้ำสะอาดลอยด้วยดอกมะลิ
 4. กล่าวคำขอขมาโทษ บิดามารดา และบุคคลทั่วไป ดังนี้

 

╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌

 

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

 

Advertisements

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด

ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

 

แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น

ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า

เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

 

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ

ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ

ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี

ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดีมีชัย

เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป

นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว

ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ”

 

╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌

 

 1. เช็ดเท้าพ่อแม่ด้วยผ้าสะอาด
 2. ยกธูปเทียนแพ พวงมาลัย พร้อมซองใส่ปัจจัยมอบให้พ่อกับแม่
 3. ก้มกราบเท้าพ่อแม่ 3 ครั้ง
 4. พ่อกับแม่กล่าวอโหสิกรรมให้แก่ลูก อวยพรให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญ

 

เมื่อทำตามกระบวนการทั้งหมดนี้แล้ว ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีกล่าวคําขอขมาโทษ บิดามารดา และบุคคลทั่วไป

 

©Resource : วัดป่ามหาชัย

©Featured image : Pixabay

©รูปต้นฉบับ : TakeMeTour

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements