ชวนสำรวจตัวเรา ในสายตาคนอื่น ล้วงลึกคำตอบ ใน สายตาผู้คน เขามองคุณยังไง?

ถ้าคุณเคยหวาดกลัวสายตาของคนอื่น ถ้าคุณเคยไม่มั่นใจในการไปไหนมาไหนคนเดียว เพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าไม่มีคนคบ หรือคิดนู่นคิดนี่ไปต่างๆ นานา UndubZapp ขออาสามาชวนคุณไปสำรวจตัวเรา ใน สายตา คนอื่น ล้วงลึกคำตอบ ใน สายตา ผู้ คน เขามองคุณ ยัง ไง? เชื่อว่าคำแนะนำของแบบทดสอบนี้น่าจะมีส่วนช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนมุมมองบางอย่างในตัวคุณเองได้บ้าง ไม่มากก็น้อย เพราะอย่าลืมว่าการทำอะไรให้ถูกต้องตามกาลเทศะนั้นก็เป็นเรื่องดี แต่ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเกินเบอร์จนท้ายที่สุดก็ไม่กล้าออกไปลองทำอะไรสักอย่าง เพราะกลัวคนนั้นจะพูดว่า… กลัวคนนู้นจะมองว่า… โดยที่เขาอาจไม่ได้คิดอะไรเลย

ขั้นตอนทำแบบทดสอบ

ดูตรงจุดกึ่งกลางของภาพประกอบ (ส่วนที่เป็นสีเนื้อ) เพียงแค่แวบเดียว แล้วตอบคำถามว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นอย่างแรกในภาพด้านล่างนี้คืออะไร เสร็จแล้วให้อ่านคำเฉลยของ ‘แบบทดสอบใน สายตา ผู้ คน เขามองคุณ ยัง ไง?’ เพื่อดูผลในการทำแบบทดสอบ

Advertisements

ใบหน้าผู้ชาย

คำเฉลยของแบบทดสอบใน สายตา ผู้ คน เขามองคุณ ยัง ไง จากการที่คุณเห็นใบหน้าผู้ชายเป็นอย่างแรก ล้วงลึกคำตอบให้รู้ได้ในระดับเบื้องต้นว่า  ตัวเรา ใน สายตา คนอื่น คือ “ผู้นําที่ดีที่สุดในโลก” เพราะว่าในสายตาของคนอื่นนั้น เราดูเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจและอิทธิพลในทางบวกให้แก่ผู้คนรอบข้างได้ดี เสมือนเกิดมาปุ๊บคุณหมอก็ยื่นแนวความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมาให้เราถือติดตัวปั๊บ ส่งผลให้เรามักคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง แล้วก็ยังน้อมรับความคิดเห็นของคนอื่นๆ ตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆ ใครๆ ต่างก็มองว่าคนเช่นเรานี้น่าจะถูกห้อมล้อมด้วยหมู่มวลมิตรภาพดีๆ เสมอ

ผู้หญิงร้องไห้เสียใจ

คำเฉลยของแบบทดสอบใน สายตา ผู้ คน เขามองคุณ ยัง ไง จากการที่คุณเห็นผู้หญิงร้องไห้เสียใจเป็นอย่างแรก ล้วงลึกคำตอบให้รู้ได้ในระดับเบื้องต้นว่า  ตัวเรา ใน สายตา คนอื่น คือ “คนที่ใจดีที่สุดในโลก” เพราะว่าในสายตาของคนอื่นนั้น เราดูเป็นคนที่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผู้อื่น ต้องการเห็นทุกคนอยู่ดีมีความสุข และยังพร้อมจะช่วยให้ทุกคนอยู่ไกลห่างจากเรื่องร้ายที่ทำให้เกิดบาดแผลในใจ สำหรับบางคนที่สังคมมองว่าดูยากเกินกว่าที่จะเข้าถึง ทั้งๆ ที่ตัวเขาเองก็ดูเหมือนจะเปิดใจรับทุกคนตลอดเวลา ก็กลับกลายเป็นว่ามีเพียงคนเช่นเรานี่แหละที่กล้าที่จะเข้าไปหาเขา และมองเห็นด้านดีในตัวเขาที่ใครๆ ก็มองข้าม

©Featured image : Freepik

Advertisements

Advertisements

Advertisements