เช็กฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอด 2566 ตลอดปี คลอดวันไหนดีสำหรับลูก?

เช็กฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอด 2566 ตลอดทั้งปีได้ที่นี่! 👶🍼 คุณพ่อ คุณแม่ และคุณผู้ปกครองท่านใดที่กำลังมองหาฤกษ์งามยามสมควรเหมาะแก่การให้กำเนิดลูกน้อย… วันนี้ UndubZapp ขออาสาพาว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆ ท่านมาตรวจสอบฤกษ์ที่ดีสำหรับการคลอดบุตรและการผ่าคลอด เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บุตรหลาน หนุนนำให้ชีวีของเบบี๋มีแต่ความสุขสวัสดีตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลก ถ้าพร้อมแล้ว เลื่อนลงไปหาฤกษ์ดีๆ วันเด่นๆ ว่าคลอดวันไหนดีสำหรับลูกได้เลยค่ะ!

ฤกษ์คลอด มกราคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน มกราคม

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด กุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน กุมภาพันธ์

 • 👶 วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด มีนาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน มีนาคม

 • 👶 วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59

ฤกษ์คลอด เมษายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน เมษายน

 • 👶 วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด พฤษภาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน พฤษภาคม

 • 👶 วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด มิถุนายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน มิถุนายน

 • 👶 วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด กรกฎาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน กรกฎาคม

 • 👶 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด สิงหาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน สิงหาาคม

 • 👶 วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด กันยายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน กันยายน

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59

ฤกษ์คลอด ตุลาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน ตุลาคม

 • 👶 วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน พฤศจิกายน

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด ธันวาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน ธันวาคม

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59

©Featured image : Freepik

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Consent title

  Consent description

Save
/