เช็กฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอด 2566 ตลอดปี คลอดวันไหนดีสำหรับลูก?

เช็กฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอด 2566 ตลอดทั้งปีได้ที่นี่! 👶🍼 คุณพ่อ คุณแม่ และคุณผู้ปกครองท่านใดที่กำลังมองหาฤกษ์งามยามสมควรเหมาะแก่การให้กำเนิดลูกน้อย… วันนี้ UndubZapp ขออาสาพาว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆ ท่านมาตรวจสอบฤกษ์ที่ดีสำหรับการคลอดบุตรและการผ่าคลอด เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บุตรหลาน หนุนนำให้ชีวีของเบบี๋มีแต่ความสุขสวัสดีตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลก ถ้าพร้อมแล้ว เลื่อนลงไปหาฤกษ์ดีๆ วันเด่นๆ ว่าคลอดวันไหนดีสำหรับลูกได้เลยค่ะ!

ฤกษ์คลอด มกราคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน มกราคม

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด กุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน กุมภาพันธ์

 • 👶 วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด มีนาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน มีนาคม

 • 👶 วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59

ฤกษ์คลอด เมษายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน เมษายน

 • 👶 วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด พฤษภาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน พฤษภาคม

 • 👶 วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด มิถุนายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน มิถุนายน

 • 👶 วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

Advertisements

ฤกษ์คลอด กรกฎาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน กรกฎาคม

 • 👶 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด สิงหาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน สิงหาาคม

 • 👶 วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด กันยายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน กันยายน

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59

ฤกษ์คลอด ตุลาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน ตุลาคม

 • 👶 วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59
 • 👶 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59

ฤกษ์คลอด พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน พฤศจิกายน

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 01:00-02:59 / 07:00-08:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59

ฤกษ์คลอด ธันวาคม 2566

ฤกษ์ คลอด บุตร ปี 2566 เดือน ธันวาคม

 • 👶 วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 23:00-00:59 / 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 11:00-12:59 / 13:00-14:59 / 17:00-18:59
 • 👶 วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 05:00-06:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 19:00-20:59 / 21:00-22:59
 • 👶 วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566
 • 🕖 เวลา 03:00-04:59 / 07:00-08:59 / 09:00-10:59 / 15:00-16:59 / 17:00-18:59 / 21:00-22:59

©Featured image : Freepik

Advertisements

Advertisements

Advertisements