บทสวดพาหุงมหากา คาถาแห่งชัยชนะ หนุนชีวิตก้าวหน้า ชะตาไม่ตกอับ

UndubZapp ขอเสนอ บทสวดพาหุงมหากา บทสวดที่ได้ชื่อว่าเป็นคาถาแห่งชัยชนะ ช่วยหนุนนำชีวิตให้ก้าวหน้า ชะตาชีวิตไม่ตกอับ ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เนื่องด้วยเป็นบทสวดที่กล่าวสรรเสริญถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้ง 8 ครั้ง คือ ครั้งเมื่อชนะพญามาร, ครั้งเมื่อชนะอวฬวกยักษ์, ครั้งเมื่อชนะช้างตกมัน, ครั้งเมื่อชนะองคุลิมาล, ครั้งเมื่อชนะหญิงที่ใส่ร้ายป้ายสี, ครั้งเมื่อชนะนักโต้วาที, ครั้งเมื่อชนะนาคอันธพาล, ครั้งเมื่อชนะพรหมที่เห็นผิด แรกเริ่มเดิมทีบทสวดนี้นิยมสวดในหมู่ลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) จ.สิงห์บุรี ภายหลังต่อมาก็มีการสวดทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนอย่างแพร่หลาย

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

*เม หมายถึง แก่เรา ใช้คำนี้กรณีที่สวดให้แก่ตัวเอง

เต หมายถึง แก่ท่าน ใช้คำนี้กรณีที่สวดให้แก่ผู้อื่น

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะพญามาร ซึ่งได้เนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างพลายครีเมขล์ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะอาฬวกยักษ์ดุร้ายผู้มีจิตกระด้างลำพอง หยาบช้ายิ่งกว่าพญามารเข้ามารุกรานราวีตลอดรุ่งราตรี ด้วยวิธีทรมานอันดี คือขันติธรรมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะพญาช้างนาฬาคิรีงกำลังเมามัน ร้ายแรงเหมือนไฟป่าที่ลุกลาม ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำพระเมตตานั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะองคุลิมาลโจร ทารุณร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือเยี่ยม ควงดาบไล่ตามพระองค์ไปตลอดทาง 3 โยชน์ ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะนางจิญจมาณวิกาทำมารยาเสแสร้งกล่าวโทษพระองค์ โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากับท้อง ทำเป็นท้องแก่ด้วยสมาธิวิธีในท่ามกลางที่ชุมชนนั้น  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

Advertisements

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยดวงประทีป คือพระปัญญา ได้พบทางชำนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีนิสัยตลบตะแลงมีสันดานโอ้อวดมืดมน ด้วยพระปัญญาดุจประทีปอันโชติช่วงนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี โปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานนันโทปนันทนาคราช ผู้มีฤทธิ์มาก แต่มีความรู้ผิดด้วยวิธีแสดงอุปเท่ห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

คำแปล:

ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะท้าวพกพรหมผู้มีฤทธิ์มีความสำคัญตนผิด ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์รุ่งเรืองด้วยวิสุทธิคุณ ถือมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิ เหมือนดังถูกงูร้ายกำลังตรึงไว้แน่นแฟ้น ด้วยวิธีประทานยาพิเศษ คือเทศนาญาณนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

ชยปริตร (มหากา)

คำแปล:

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นที่พึ่งของโลก ประกอบด้วยพระมหากรุณา ยังบารมีทุกประการให้เต็มเปี่ยมแล้ว เพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดแล้วด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด

คำแปล:

ขอท่านจงเป็นผู้มีชัยชนะ จงประสบผลสำเร็จในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนี ทรงชนะพญามารและเสนามารที่ควงต้นโพธิ์พฤกษ์ เพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ทรงถึงความเป็นผู้เลิศปราโมทย์อยู่ ณ อปราชิตบัลลังก์ เหนือผืนแผ่นดินอันเป็นจอมปฐพี ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

คำแปล: สัตว์ทั้งหลาย เมื่อประพฤติสุจริตในเวลาใดเวลานั้น ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี ยามสว่างดียามรุ่งดี ขณะดี ครู่ดี บูชาดี ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรมอันเป็นกุศล วจีกรรมอันเป็นกุศล มโนกรรมอันเป็นกุศล ความปรารถนาของท่านอันเป็นกุศล สัตว์ทั้งหลาย ทำกรรมอันเป็นประทักษิณแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวา

©Resource : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

Advertisements

Advertisements

Advertisements