เช็กให้ชัวร์! ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี หนุนชีวีรุ่งโรจน์

UndubZapp ขอชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเช็กให้ชัวร์ว่า ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดีที่สุด จากปฏิทินฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ซึ่งจำแนกออกเป็น 12 เดือน ท่านสามารถเลือกฤกษ์งามยามดีได้ตลอดทั้งปี วันไหนเป็นวันดี วันไหนเป็นวันที่เหมาะสม สำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน ย้ายเข้าบ้านใหม่ และนอนบ้านใหม่ ในปี พ.ศ.2566 ขอเชิญเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบวันเวลามงคลที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะ ทั้งนี้ ปฏิทินฤกษ์นี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบฤกษ์นําพระเข้าบ้านใหม่ 2566 ได้ด้วย เนื่องจากการนำพระเข้าบ้านใหม่ก็อยู่ในสโคปของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ภายในบ้านเรือนเฉกเช่นเดียวกัน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2566

 • วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2566

 • วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2566

 • วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2566

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฏาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2566

 • วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2566

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

©Featured image : Freepik

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Consent title

  Consent description

Save
/