เช็กให้ชัวร์! ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี หนุนชีวีรุ่งโรจน์

UndubZapp ขอชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเช็กให้ชัวร์ว่า ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดีที่สุด จากปฏิทินฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ซึ่งจำแนกออกเป็น 12 เดือน ท่านสามารถเลือกฤกษ์งามยามดีได้ตลอดทั้งปี วันไหนเป็นวันดี วันไหนเป็นวันที่เหมาะสม สำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน ย้ายเข้าบ้านใหม่ และนอนบ้านใหม่ ในปี พ.ศ.2566 ขอเชิญเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบวันเวลามงคลที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะ ทั้งนี้ ปฏิทินฤกษ์นี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบฤกษ์นําพระเข้าบ้านใหม่ 2566 ได้ด้วย เนื่องจากการนำพระเข้าบ้านใหม่ก็อยู่ในสโคปของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ภายในบ้านเรือนเฉกเช่นเดียวกัน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2566

 • วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2566

 • วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2566

 • วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2566

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

Advertisements

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฏาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2566

 • วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2566

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2566

 • วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00-10:59 น.

©Featured image : Freepik

Advertisements

Advertisements

Advertisements