ต้อนรับเบบี๋ด้วยฤกษ์ดี!! มัดรวมฤกษ์คลอดปี 2565 ดูวันเวลาดีตลอดทั้งปี

 

 

วันและเวลาเกิดของลูกน้อยนับเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต และการเกิดในฤกษ์งามยามดีย่อมส่งผลดีกับชะตาชีวิตของเบบี๋ไปด้วย UndubZapp ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังมองหาฤกษ์ดีๆ เหมาะแก่การเตรียมตัวคลอด หาวันคลอด หาวันผ่าคลอด มารับชมปฏิทินรวมฤกษ์คลอดลูก ปี 2565 เสริมความเป็นสิริมงคลต่อบุตรของท่านกันค่ะ

 

ฤกษ์คลอด เดือนมกราคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนมกราคม 2565

 

 • วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 09:00-10:59 น. / 19:00-20:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 15:00-16:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 17:00-18:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 15:00-16:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น. / 17:00-18:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 15:00-16:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น. / 21:00-22:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนมีนาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น. / 21:00-22:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น. / 21:00-22:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น. / 15:00-16:59 น. / 21:00-22:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 15:00-16:59 น. / 21:00-22:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 21:00-22:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนเมษายน 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2565

 

 • วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 19:00-20:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 17:00-18:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนพฤษภาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น. / 19:00-20:59 น.
 • วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15:00-16:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนมิถุนายน 2565

 

Advertisements

ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน 2565

 

 • วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15:00-16:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15:00-16:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น. / 21:00-22:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 19:00-20:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนกรกฎาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนสิงหาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2565

 

 • วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 15:00-16:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 17:00-18:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนกันยายน 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนตุลาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2565

 

 • วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 13:00-14:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนพฤศจิกายน 2565 

ฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 09:00-10:59 น. / 19:00-20:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 21:00-22:59 น.

 

ฤกษ์คลอด เดือนธันวาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2565

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements