แปะไว้อ่าน ยามท้อแท้!! 20 คำคมสร้างกำลังใจดีๆ ปลอบประโลมใจที่อ่อนล้า

บ่อยครั้งที่อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตทำให้เราเกิดอาการท้อแท้ จนบางทีก็หลงลืมความมุ่งมั่นในความฝันแต่แรกเริ่มไป UndubZapp เข้าใจความเหนื่อยล้าของทุกคน จึงสรรหาคำคมเรียกขวัญและกำลังใจดีๆ ให้ทุกคนเอาไปแปะไว้ตรงโต๊ะทำงาน เซฟไว้ในมือถือ หรือจดจำไว้ในใจ ให้เป็นกำลังใจยามที่ท้อจนแทบจะถอย

 

1. It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิต เราต้องตั้งสติเพื่อที่จะมองเห็นแสงสว่าง

-Aristotle

 

2. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าเอาแต่วาดฝันถึงอนาคต จงจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

-Buddha

 

3. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่เป็นความกล้าที่ช่วยให้เราลุกขึ้นมาสู้ต่อไป

-Winston Churchill

 

4. Believe you can and you’re halfway there.

หากคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้ นั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว

-Theodore Roosevelt

 

5. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

อนาคตเป็นของคนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันไว้

-Eleanor Roosevelt

 

6. The only true wisdom is in knowing you know nothing.

ความฉลาดคือการยอมรับว่าเราก็ไม่รู้

-Socrates

 

7. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่เป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาต่างหาก

-George Bernard Shaw

 

8. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องการคำตอบ แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

-Soren Kierkegaard

 

9. Problems are not stop signs, they are guidelines.

ปัญหาไม่ใช่สัญญาณบอกให้เราหยุด แต่เป็นเครื่องนำทางให้เราต่างหาก

-Robert H. Schuller

 

10. When we are no longer able to change a situation – we are challenged to change ourselves.

เมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ นั่นหมายถึงถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้ว

-Viktor E. Frankl

 

11. Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something.

คนฉลาดพูดเพราะเขามีเรื่องที่เขาต้องการพูด คนโง่พูดเพราะสักแต่ว่าขอให้ได้พูด

-Plato

 

12. Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.

เปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้ อย่าเอาชีวิตไปเดิมพันกับอนาคต อย่ามัวผลัดวันประกันพรุ่ง

-Simone de Beauvoir

 

13. I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

ฉันไม่ได้ล้มเหลว ฉันแค่ค้นพบ 10,000 วิธีที่ใช้การไม่ได้เท่านั้น

-Thomas A. Edison

 

14. In youth we learn; in age we understand.

ตอนเด็กเราเรียนรู้การใช้ชีวิต ตอนโตเราเข้าใจการใช้ชีวิต

-Marie von Ebner-Eschenbach

 

15. The best preparation for tomorrow is doing your best today.

การเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ดีที่สุดคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

-H. Jackson Brown, Jr.

 

16. Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความฉลาด

-Thomas Jefferson

 

17. Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.

หันหน้าไปทางแสงสว่างเสมอ แล้วเงามืดจะไปตกด้านหลังคุณ

-Walt Whitman

 

18. If you cannot do great things, do small things in a great way.

ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆ

– Napoleon Hill

 

19. Good judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment.

การตัดสินใจที่ดีมาจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด

-Will Rogers

 

20. There is nothing permanent except change.

บนโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน นอกเสียจากความเปลี่ยนแปลง

-Heraclitus

SOURCE : brainyquote

กดติดตาม ADD Line @UndubZapp