รวมบทสวดปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ต่อดวงชะตา

การปล่อยปลา ต่อชะตาชีวิตให้กับสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการทำบุญรูปแบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน หากทำด้วยเจตนาเป็นกุศล ต้องการช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความยากลำบาก ก็นับเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าปล่อยปลาด้วยเจตนาเคลือบแฝง ก็อาจทำให้ใจไม่เป็นสุขเสียมากกว่า สำหรับผู้ที่กำลังหาว่าเวลาปล่อยปลาต้องกล่าวอย่างไร UndubZapp ขอเสนอบทสวดปล่อยปลา คำอธิษฐานจิตปล่อยปลา เพื่อการสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตาให้ทุกท่านค่ะ

 

ปล่อยปลาอะไรดี?

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนที่ต้องการปล่อยสัตว์น้ำให้เป็นอิสระว่า ควรเลือกปล่อยสัตว์น้ำและปลาสายพันธุ์ไทย เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของไทย ไม่ควรปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำต่างถิ่นโดยเด็ดขาด

 

เนื่องด้วยสัตว์น้ำแต่ละชนิดมีลักษณะนิสัย รวมถึงการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน การปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นต่างแดนลงแหล่งน้ำจะทำให้สัตว์น้ำเหล่านี้ถูกสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยรุกรานโดยตรง ทำให้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และยังทำให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ำขาดความสมดุลอีกด้วย กรมประมงจึงแนะนำวิธีเลือกพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับการปล่อยปลา ดังนี้

 

 1. ปลาช่อน 🐟 ควรปล่อยในลำคลอง หนอง บึง ที่มีน้ำไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่ง น้ำต้องเป็นน้ำสะอาด
 2. ปลาดุกอุย 🐟 ควรปล่อยในลำคลอง หนอง บึง ที่มีน้ำไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่ง น้ำต้องเป็นน้ำสะอาด
 3. ปลาหมอไทย 🐟 ควรปล่อยในลำคลอง หนอง บึง ที่มีน้ำไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่ง น้ำต้องเป็นน้ำสะอาด
 4. ปลาไหล 🐟 ควรปล่อยในแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ท้องนา ร่องสวน ที่มีดินเฉอะแฉะ น้ำไหลไม่แรงมาก
 5. ปลาสวาย 🐟 ควรปล่อยในแม่น้ำ หรือคลองที่มีระดับน้ำลึก กระแสน้ำไหลแรง เพราะเมื่อโตเต็มที่ ปลาจะตัวใหญ่
 6. ปลาบึก 🐟 ควรปล่อยในแม่น้ำ หรือคลองที่มีระดับน้ำลึก กระแสน้ำไหลแรง เพราะเมื่อโตเต็มที่ ปลาจะตัวใหญ่
 7. ปลาตะเพียน 🐟 ควรปล่อยในแม่น้ำ หรือคลองที่มีระดับน้ำลึก กระแสน้ำไหลแรง เพราะเมื่อโตเต็มที่ ปลาจะตัวใหญ่
 8. กบ 🐸 ควรปล่อยในนา หรือในลำคลองธรรมชาติ บริเวณที่ชื้นแฉะ มีกอหญ้าหรือไม้น้ำ ไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำ

 

ปล่อยปลาที่ไหนดี?

นอกเหนือจากสายพันธุ์ปลาที่ทุกคนควรเพิ่มความระมัดระวังแล้ว บริเวณปล่อยปลาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรตรวจสอบเช่นกัน เพราะเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายในการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระแล้ว ก็ต้องพึงระลึกไว้ว่า ถ้าปล่อยไปแล้วสัตว์จะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ไหม เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับสัตว์น้ำที่ถูกปล่อยลงไป สิ่งที่ทุกคนควรเช็กให้ถี่ถ้วนก่อนการปล่อยปลาทุกๆ ครั้งมีดังนี้

 • คุณภาพของน้ำ ✔️ น้ำต้องเป็นน้ำสะอาด สีของน้ำต้องไม่เป็นสีดำหรือสีเขียวเข้มจัด มิฉะนั้นสัตว์น้ำจะอยู่ไม่ได้
 • คุณภาพของสัตว์น้ำ ✔️ สัตว์น้ำต้องแข็งแรง ไม่มีแผลตามตัว ไม่เป็นโรค มิฉะนั้นจะกลายเป็นการแพร่เชื้อโรคแทน
 • เวลาปล่อยสัตว์น้ำ ✔️ ควรปล่อยเวลาเช้าหรือเย็น ตอนที่อากาศไม่ร้อนจัด เพราะแดดจัดทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน
 • บริเวณที่ปล่อยสัตว์น้ำ ✔️ ไม่จำเป็นต้องปล่อยที่วัดอย่างเดียว ควรเลือกที่ที่สัตว์น้ำดำรงชีวิตต่อไปได้นานๆ เป็นหลัก

 

Advertisements

ปล่อยปลาตามวันเกิด กี่ตัว?

การปล่อยปลาตามวันเกิดไม่ได้เป็นกฏข้อบังคับ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ถ้าต้องการปล่อยตามเลขกำลังวัน (เลขที่กำหนดไว้ประจำวันแต่ละวัน มีที่มาจากจำนวนปีที่เทวดาพระเคราะห์เสวยอายุตามคัมภีร์มหาทักษา) สามารถดูจำนวนได้ ดังนี้

 • เกิดวันจันทร์ ปล่อยปลา 15 ตัว
 • เกิดวันอังคาร ปล่อยปลา 8 ตัว
 • เกิดวันพุธ ปล่อยปลา 17 ตัว
 • เกิดวันพฤหัสบดี ปล่อยปลา 19 ตัว
 • เกิดวันศุกร์ ปล่อยปลา 21 ตัว
 • เกิดวันเสาร์ ปล่อยปลา 10 ตัว
 • เกิดวันอาทิตย์ ปล่อยปลา 6 ตัว

 

คาถาปล่อยปลา แบบย่อ

ข้าพเจ้า…..(ชื่อ-สกุล)….. เกิดวันที่…. เดือน…. พ.ศ….. อายุ…. ได้ปล่อย….(ระบุชนิดสัตว์น้ำ)…. จำนวน….(ระบุจำนวนตัว)….

เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เป็นอิสระ เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

จากนี้ไปขอให้ท่านทั้งหลายได้มีชีวิตที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดจนสิ้นอายุขัยของท่าน

ด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้ ขอจงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลายเป็นดี มีแต่ความเจริญก้าวหน้า สำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 

©Resource : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

©Featured image : freepik

Advertisements

Advertisements

Advertisements