บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ “หลวงปู่ดู่” เพิ่มบุญบารมี ปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวร

“พระคาถามหาจักรพรรดิ” ถือเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพระคาถาหลักที่ “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา” ใช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตา รวมถึงใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่าน

 

เชื่อกันว่าการสวดภาวนาพระคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ จะช่วยปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรและสรรพวิญญาณที่ยังติดอยู่ในอบายภูมิได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดีกว่า ถือเป็นการลดทอนเคราะห์กรรมที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้ากรรมนายเวรอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี เพิ่มบุญบารมีให้เกิดผล อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่บุญบารมีด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิอยู่เป็นนิจ ย่อมนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นทางใจ โชคลาภ และความสำเร็จ

©รูปต้นฉบับ: partiharn.com

 

 

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

บูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

 

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

สมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

 

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

 

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

 

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

 

(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10)

 

นโม พุทธายะ

พระพุทธะไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์

สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ยะ ธา พุท โม นะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง

สีวะลี จะ มะหาเถรัง

อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

เชิญพระเข้าตัว

 

(สวด 3 จบ หรือ 5 จบ)

 

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

 

คำอธิษฐานจิต

แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ

 

พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ

 

(อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

อธิษฐานให้สรรพดวงวิญญาณที่ยังอยู่ในอบายภูมิได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดี)

 

Featured image ©pixabay.com