เวียนเทียนสวดอะไร?? แนะนำบทสวดขณะเวียนเทียนควรรู้ ก่อนคืนนี้ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

หนึ่งกิจกรรมสำคัญในคืนวันวิสาขบูชาที่ศาสนิกชนชาวพุทธนิยมทำกัน คือการไปวัด ฟังพระสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม และเวียนเทียน แล้วเคยสงสัยกันมั้ยว่า ระหว่างที่เวียนเทียน เขาสวดหรือคิดอะไรกัน? วันนี้อันดับแซ่บไปหาคำตอบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

โดยการเวียนเทียนรอบโบสถ์ ในวันวิสาขบูชา จะมีบทสวดมนต์ประกอบการเวียนเทียนทั้งสามรอบ  โดยแบ่งเป็นบทสวด 3 บท ตามนี้

รอบที่ 1 บทสวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

 

เวียนเทียน รอบที่ 2 บทสวดระลึกถึงพระธรรม

“สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ”

 

เวียนเทียน รอบที่ 3 บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์

“สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ”

คืนนี้ใครที่ชวนครอบครัว คนใกล้ตัวไปเวียนเทียน ลองสวดมนต์ระหว่างที่เวียนเทียนกันดูนะคะ สวัสดีวันพระใหญ่ค่ะ