บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 บูชาเทพฮินดูตามวันเกิด เสริมดวงชะตาชีวิต

 

ท่านใดที่กำลังศึกษาหาความรู้เรื่องการบูชาเทพฮินดูตามวันเกิด UndubZapp ขอแชร์ความรู้เรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 จากเพจอาจารย์ตรีธนะเคารี วาทิตย์วรรณดี คณะบุญเทวสถาน​ศักติ​ชนนี​ ให้ทุกท่านทราบ ศาสตร์นี้จะยึดตามหลักของทางอินเดีย อย่างไรก็ดี การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและการตัดสินใจ

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ผู้ที่เกิดราศีมังกรมักเป็นคนสู้ชีวิต มีน้ำอดน้ำทน บากบั่น เคร่งครัด มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา หลายๆ คนผจญกับประสบการณ์ชีวิตอันยากลำบาก เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ

 

🕯️ Q: ราศีมังกรบูชาอะไร?

🙏 A: พระนารายณ์, พระไภรวะ, พระไภรวี, พระกาลี, พระหนุมาน, พระศนิเทพ

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีกุมภ์มักเป็นคนฉลาด ทันคน ไหวพริบดี กล้าได้กล้าเสียแบบมีชั้นเชิง ชอบการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ง่าย แต่จิตใจไม่ค่อยสงบสุข ขาดความรอบคอบ เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวราหู ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลม

 

🕯️ Q: ราศีกุมภ์บูชาอะไร?

🙏 A: พระราหู, พระนารายณ์, พระพิฆเนศ, พระหนุมาน, พระศิวะมหาเทพ, พระทุรคาเทวี

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ผู้ที่เกิดราศีมีนมักเป็นคนเข้มแข็ง หนักแน่น ไม่ทลายลงง่ายๆ ชอบใช้ชีวิตอย่างมีอุดมคติ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนฉลาดเลือก เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

 

🕯️ Q: ราศีมีนบูชาอะไร?

🙏 A: พระลักษมี, พระนารายณ์,​ พระพรหม,​ พระกุเบรา,​ พระราหู

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีเมษมักเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ขยันขันแข็ง อดทน แต่ไม่อดกลั้น ใจนักเลง พูดจาขวานผ่าซาก แต่ก็ซื่อตรงและซื่อสัตย์ ไม่มีเล่ห์กล เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลม

 

🕯️ Q: ราศีเมษบูชาอะไร?

🙏 A: พระทุรคาเทวี, พระพิฆเนศ, พระขันธุ์​กุมาร, พระแม่กาลี

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ผู้ที่เกิดราศีพฤษภมักเป็นคนมองโลกในแง่ดี จิตใจอ่อนโยน ดูโดดเด่นและทันสมัยตลอดเวลา อารมณ์ดี รักษาสันติภาพ แต่อาจยึดติดทางโลก หลงใหลความสวยงาม เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ

 

🕯️ Q: ราศีพฤษภบูชาอะไร?

🙏 A: พระแม่ลักษมี, พระกามเทพ, พระแม่ปารวตี, พระศรีลลิตา, พระคงคาเทวี

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีเมถุนมักเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี เรียนรู้ได้เร็ว รักความก้าวหน้า แม้ดูเนิบๆ แต่ก็ปรับตัวได้ไว พลิกแพลงได้ดี ด้นสดเก่ง เจ้าสำบัดสำนวน มีจินตนาการสูง เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ

 

🕯️ Q: ราศีเมถุนบูชาอะไร?

🙏 A: พระสุรัสวดี, พระแม่ลักษมี, พระนารายณ์, พระหนุมาน

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีกรกฎมักเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย มีจิตใจเมตตากรุณา ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ค่อนข้างพอใจในชีวิต ไม่ค่อยทะเยอทะยานมากนัก ผ่อนปรนได้ดี เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวจันทร์ ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

 

🕯️ Q: ราศีกรกฎบูชาอะไร?

🙏 A: พระแม่ปาร​วตีคู่กับพระศิวะมหาเทพ, พระแม่สุรัสวดี, พระแม่ลักษมี

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ผู้ที่เกิดราศีสิงห์มักเป็นคนคิดไว ทำไว ใจร้อน ใจเร็ว ส่วนใหญ่จะชอบการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม เพราะไม่ชอบถูกควบคุม เกลียดการเสียหน้า แต่ลึกๆ แล้วแอบขี้กลัว เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ

 

🕯️ Q: ราศีสิงห์บูชาอะไร?

🙏 A: พระทุร​คา​เทวี, พระสุริยเทพ, พระพรหม, พระสุรัสวดี, พระกายาตรี, พระนารายณ์​คู่กับพระลักษมี​

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีกันย์มักเป็นคนช่างสังเกต ความจำดี มีความรอบรู้ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เก่งทั้งทางวิชาการและปฏิบัติ ช่างเลียนแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานะ เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ

 

🕯️ Q: ราศีกันย์บูชาอะไร?

🙏 A: พระสุรัสวดี, พระแม่ลักษมี, พระนารายณ์, พระหนุมาน​, พระแม่ธัญลักษมี

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ผู้ที่เกิดราศีตุลย์มักเป็นคนอ่อนโยน ความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น บางทีก็อาจเพ้อฝันง่าย แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพราะพื้นฐานเป็นคนคบง่าย สบายๆ ไม่โอ้อวด เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ

 

🕯️ Q: ราศีตุลย์บูชาอะไร?

🙏 A: พระแม่ลักษมี, พระกามเทพ, พระแม่ปารวตี, พระศรีลลิตา, พระคงคาเทวี, พระแม่กาลี

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีพิจิกมักเป็นคนขยันหมั่นเพียร ตรากตรำ มีความพยายามสูง แต่จะขยันเป็นพักๆ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว โกรธง่ายหายเร็ว ชอบการทดลองและการผจญภัย เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลม

 

🕯️ Q: ราศีพิจิกบูชาอะไร?

🙏 A: พระทุรคาเทวี, พระพิฆเนศ, พระขันธ์กุมาร, พระแม่กาลี​, พระวีระลักษมี​

 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามราศี 2565 สำหรับผู้ที่เกิดราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ผู้ที่เกิดราศีธนูมักเป็นคนหนักแน่น แข็งกร้าว แต่จะไม่เกรี้ยวกราดกับใครโดยไม่จำเป็น พื้นฐานฝักใฝ่ในคุณธรรมความดี จึงมีความอดกลั้นสูง ฉลาดในการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

 

🕯️ Q: ราศีธนูบูชาอะไร?

🙏 A: พระนารายณ์​คู่กับพระลักษมี​, พระพรหม, พระกุเบรา, พระอินทราเทพ

 

©Resource : เทวสถานศักติชนนี

 

©Feature image : Quora

 

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Consent title

    Consent description

Save
/