12 พิกัดไหว้พระธาตุประจำปีเกิด คลายสงสัยทําไมต้องไหว้พระธาตุประจําปีเกิด?

UndubZapp ขอชวนเพื่อนๆ สายทำบุญและพุทธศาสนิกชนมาร่วมคลายข้อสงสัย “ทำไมต้องไหว้พระธาตุประจำปีเกิด?” การไหว้พระธาตุประจำปีเกิดจำเป็นหรือไม่? อย่างไร? อย่ามัวรอช้า เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อหาคำตอบของคำถามนี้กันเลยค่ะ

 

ทำไมต้องไหว้พระธาตุประจำปีเกิด?

 

ความเชื่อเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดมิได้ปรากฏในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แท้จริงแล้ว ความเชื่อเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดนั้น มีที่มาที่ไปจากคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาสมัยโบราณต่างหาก

 

เชื่อกันว่า ก่อนที่ดวงวิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา หรือก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ดวงวิญญาณจะมา “ชุธาตุ” ซึ่งหมายถึงสถิตที่พระสถูปเจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมี “เปิ้ง” หรือสัตว์ประจำปีนักษัตร เป็นผู้นำพาดวงวิญญาณลงมา เมื่อถึงเวลาอันสมควร ดวงวิญญาณก็จะไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของบิดาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วจึงจะเข้าสู่ครรภ์มารดา และเกิดเป็นมนุษย์ในที่สุด

 

ครั้นเมื่อมนุษย์สิ้นอายุขัย จิตก่อนตายจะไขว่คว้าหาบุญกุศลที่เคยทำในอดีต เมื่อนั้น ดวงวิญญาณจะหวนกลับไปยังพระธาตุ ณ พระสถูปเจดีย์ที่ตนเองได้เคยมาสถิตอยู่ อาจกล่าวโดยสรุปว่าพระธาตุเป็นหนทางไปสู่สุคติภูมิก็คงได้

 

ดังนั้น ชาวล้านนาสมัยโบราณจึงเชื่อกันว่า การไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต

บ้างก็เชื่อว่าเป็นการต่ออายุขัยในทางหนึ่ง ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน บ้างก็เชื่อว่าเป็นการผูกดวงจิตกับพระธาตุในพระเจดีย์ พอล่วงลับไปแล้ว วิญญาณจะได้เดินทางกลับไปยังพระธาตุได้ถูก ไม่ต้องกลายเป็นผีเร่ร่อน

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายๆ คนเชื่อว่าการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนั้น เป็นเพียงกุศโลบายของบรรพชนชาวล้านนาอย่างหนึ่ง ที่ต้องการสอนให้ลูกหลานมีความวิริยะอุตสาหะ และเพื่อให้ลูกหลานรำลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เป็นนิจ

 

เนื่องจากการเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุในสมัยก่อนมักเป็นไปอย่างยากลำบาก จำเป็นต้องอาศัยความเพียรพยายามในการเดินทางเป็นอย่างมากนั่นเอง

 

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

 1. คนเกิดปีไจ้ (ปีชวด)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุศรีจอมทอง

พิกัด: วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ที่อยู่: ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์: 053-342-186

 

 1. คนเกิดปีเป้า (ปีฉลู)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง

พิกัด: วัดพระธาตุลำปางหลวง

ที่อยู่: 271 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์: 053-248-604

 

 1. คนเกิดปียี่ (ปีขาล)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุช่อแฮ

พิกัด: วัดพระธาตุช่อแฮ

ที่อยู่: 1 ถนนช่อแฮ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์: 092-249-4226

 

 1. คนเกิดปีเหม้า (ปีเถาะ)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง

พิกัด: วัดพระธาตุแช่แห้ง

ที่อยู่: 89 มหาพรหม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์: 054-599-209

 

 1. คนเกิดปีสี (ปีมะโรง)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพระสิงห์

พิกัด: วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ที่อยู่: 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์: 053-416-027

 

 1. คนเกิดปีไส้ (ปีมะเส็ง)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเจดีย์เจ็ดยอด

พิกัด: วัดเจ็ดยอด

ที่อยู่: 2 90 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 081-783-8567

 

 1. คนเกิดปีสะง้า (ปีมะเมีย)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระบรมธาตุ

พิกัด: วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)

ที่อยู่: 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

โทรศัพท์: 055-​591-009

 

 1. คนเกิดปีเม็ด (ปีมะเมีย)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ

พิกัด: วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ที่อยู่: 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-295-003

 

 1. คนเกิดปีสัน (ปีวอก)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม

พิกัด: วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ที่อยู่: 183 13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

โทรศัพท์: 094-543-5888

 

 1. คนเกิดปีเล้า (ปีระกา)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญชัย

พิกัด: วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ที่อยู่: ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์: 053-563-612

 

 1. คนเกิดปีเส็ด (ปีจอ)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุอินทร์แขวน

พิกัด: ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม

ที่อยู่: ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์: 081-366-8654

 

 1. คนเกิดปีหมู (ปีกุน)

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง

พิกัด: วัดพระธาตุดอยตุง

ที่อยู่: ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220

โทรศัพท์: 053-767-061

 

ที่มา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.culture.cmru.ac.th/web60/content/2484/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/