หายสงสัย…เหตุใด ขานพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่

หลังที่ประชุม สนช. รับรองตามมติครม. นำความกราบบังคมทูลเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช” ในฐานะ “องค์รัชทายาท” ขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ เป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” หลายคนคงจะแอบสงสัยเหมือนอันดับแซ่บว่า เหตุใด จึงมีการขานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แทนที่จะขานพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ดังเช่น การขานพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9  อันดับแซ่บได้ไปค้นหาคำตอบมาให้ค่ะ

ตามโบราณราชประเพณีของไทย เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลง การขานพระนามขององค์รัชทายาทผู้ขึ้นสืบราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่นั้น จะยังขานพระนามว่า  “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยไม่มีคำว่า “พระบาท” ขึ้นต้น จนกว่าจะทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างสมบูรณ์ จึงจะขานพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  และถวายพระเกียรติยศโดยสมบูรณ์

ด้วยเหตุนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงถือเป็นพระราชพิธีสำคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี และเป็นแบบแผนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยพิธีที่ถือว่าสำคัญในพระราชพิธีนี้คือ การสรงมรุธาภิเษก หรือการทรงรับน้ำอภิเษกโดยพระราชครูพราหมณ์ ตามคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพที่เสด็จลงมาเพื่อขจัดทุกข์เข็ญให้กับอาณาประชาราษฎร์ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารให้มีความร่มเย็น และทรงทำนุบำรุงอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์

download

1280px-king_bhumibol_coronation_water

Advertisements

king_rama_ix_being_presented_with_regalia_at_coronation

rama_ix_on_his_throne

800px-coronation_speech

king_bhumibol_coronation_2

ขอบคุณข้อมูล dailynews.co.thteachernewcoj.go.thbrh.thaigov.net welovethaiking.com

Advertisements

Advertisements

Advertisements