รวมฤกษ์จุดธูป 16 ดอก ปี 65 เปิดดวงให้ชีวิตดี ลดอุปสรรคขัดขวาง

 

 

พ่อแม่พี่น้องท่านใดกำลังมองหาฤกษ์จุดธูป 16 ดอก ปี 65 เพื่อจุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ให้ช่วยเปิดทางชีวิต เปิดดวงให้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆ รวมถึงปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเข้ามาขัดขวางในภาคภายหน้า UndubZapp ได้สรรหาฤกษ์งามยามดีตลอดทั้งปี 2565 มาให้ทุกๆ ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านสามารถเลื่อนลงไปหาฤกษ์มงคลในแต่ละเดือนได้เลยค่ะ

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมกราคม 2565

 • วันเสาร์ ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมีนาคม 2565

 • วันพุธ ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนเมษายน 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนพฤษภาคม 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมิถุนายน 2565

 

 

 • วันพุธ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกรกฎาคม 2565

 

 

 • วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนสิงหาคม 2565

 

 

 • วันศุกร์ ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกันยายน 2565

 

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนตุลาคม 2565

 

 

 • วันเสาร์ ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนธันวาคม 2565

 

 • วันเสาร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Consent title

  Consent description

Save
/