รวมฤกษ์จุดธูป 16 ดอก ปี 65 เปิดดวงให้ชีวิตดี ลดอุปสรรคขัดขวาง

 

 

พ่อแม่พี่น้องท่านใดกำลังมองหาฤกษ์จุดธูป 16 ดอก ปี 65 เพื่อจุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ให้ช่วยเปิดทางชีวิต เปิดดวงให้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆ รวมถึงปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเข้ามาขัดขวางในภาคภายหน้า UndubZapp ได้สรรหาฤกษ์งามยามดีตลอดทั้งปี 2565 มาให้ทุกๆ ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านสามารถเลื่อนลงไปหาฤกษ์มงคลในแต่ละเดือนได้เลยค่ะ

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมกราคม 2565

 • วันเสาร์ ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมีนาคม 2565

 • วันพุธ ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนเมษายน 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนพฤษภาคม 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนมิถุนายน 2565

 

 

 • วันพุธ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกรกฎาคม 2565

 

 

 • วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนสิงหาคม 2565

 

 

 • วันศุกร์ ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนกันยายน 2565

 

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนตุลาคม 2565

 

 

 • วันเสาร์ ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.

 

 

ฤกษ์จุดธูป 16 ดอก เดือนธันวาคม 2565

 

 • วันเสาร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.