เข้าอยู่บ้านใหม่วันไหนดี? ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 พร้อมเวลาดีในแต่ละวัน

 

 

เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเตรียมหาฤกษ์งามยามดีสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะ 🏠 พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังเสาะหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 พร้อมเวลาดีในแต่ละวัน ตาม UndubZapp มาเปิดปฏิทินฤกษ์งามยามดีสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน และลงเสาเอก ตลอดปี พ.ศ.2565 กันค่ะ

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนมกราคม 2565

 

 • วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2565

 

 • วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน 2565

 

 • วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2565

 

 • วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2565

 

 • วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2565

 

 • วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 • วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2565

 

ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.