วันดีฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ 2563 วันไหนดี เข้าอยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง

UndubZapp ขอเสนอปฏิทินวันดีๆ ฤกษ์มงคล ประจำปี พ.ศ.2563 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน สร้างบ้าน และย้ายบ้าน ให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ทราบกันค่ะ ว่าวันไหนฤกษ์งามยามดี เข้าอยู่แล้วจะเป็นสิริมงคล เกิดความเจริญรุ่งเรือง ว่าแล้วก็ตามไปดูฤกษ์ดีๆ ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ กันเลยค่ะ

 

1.เดือนมกราคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมกราคม

 • วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

2.เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 

3.เดือนมีนาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมีนาคม

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 

 

4.เดือนเมษายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนเมษายน

 • วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 

5.เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 

6.เดือนมิถุนายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมิถุนายน

 • วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

7.เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

8.เดือนสิงหาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนสิงหาคม

 • วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

9.เดือนกันยายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกันยายน

 • วันอังคาร ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

10.เดือนตุลาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 

11.เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนพฤศจิกายน

 • วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 

12.เดือนธันวาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนธันวาคม

 • วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Consent title

  Consent description

Save
/