วันดีฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ 2563 วันไหนดี เข้าอยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง

UndubZapp ขอเสนอปฏิทินวันดีๆ ฤกษ์มงคล ประจำปี พ.ศ.2563 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน สร้างบ้าน และย้ายบ้าน ให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ทราบกันค่ะ ว่าวันไหนฤกษ์งามยามดี เข้าอยู่แล้วจะเป็นสิริมงคล เกิดความเจริญรุ่งเรือง ว่าแล้วก็ตามไปดูฤกษ์ดีๆ ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ กันเลยค่ะ

 

1.เดือนมกราคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมกราคม

 • วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

2.เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 

3.เดือนมีนาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมีนาคม

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 

 

4.เดือนเมษายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนเมษายน

 • วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 

5.เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 

6.เดือนมิถุนายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมิถุนายน

 • วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

7.เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

8.เดือนสิงหาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนสิงหาคม

 • วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

9.เดือนกันยายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกันยายน

 • วันอังคาร ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

10.เดือนตุลาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 

11.เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนพฤศจิกายน

 • วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 

12.เดือนธันวาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนธันวาคม

 • วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 05:00 – 06:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 13:00 – 14:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.