แก้บนที่จําไม่ได้… วิธีถอนคําอธิษฐาน แก้บนที่จําไม่ได้ด้วยบุญ

บนไว้แล้วจำไม่ได้ทำอย่างไรดี? สำหรับเพื่อนๆ ที่เคยอธิษฐานบนบานไว้ แล้วเกิดจำไม่ได้ว่าเคยอธิษฐาน บนบาน สาบาน หรือผูกสัญญาทางจิตวิญญาณไว้กับผู้อื่น UndubZapp ขอแนะนำ วิธีถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงใช้บุญกุศลในการดำเนินชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอกุศลกรรมทุกประเภท เพื่อให้บุศกุศลหนุนนำที่ก่อขึ้นมาพาไปสู่เส้นทางที่ดีกันค่ะ

 

 

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้

ท่านใดที่เคยบนบานหรือสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่มองไม่เห็นไว้ ให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ในชีวิต จะเรื่องการงานการเงินก็ดี ความรักก็ดี หรือกระทั่งโชคลาภก็ดี และบางครั้งบางทีที่ท่านสมพรปรารถนาแล้ว เกิดความสำเร็จในสิ่งที่ได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่ท่านลืมไปว่าได้บนบานสิ่งใดไว้ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้คำแนะนำถึงวิธีแก้บนที่จำไม่ได้ ไว้ในหนังสือ “สมบัติพ่อให้ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน” ว่าวิธีแก้บนที่จำไม่ได้ มีดังนี้

 

1.ตระเตรียมของสำหรับแก้บนให้ครบถ้วน ได้แก่

 

 • หัวหมู 1 หัว
 • ไก่ต้ม 1 หัว
 • บายศรีปากชาม 7 ชั้น
 • ข้าวปากหม้อ (ใส่ในกรวยยอดบายศรี)

 

2.ปูผ้าขาว แล้วตั้งเครื่องสังเวยไว้บนโต๊ะกลางแจ้ง

 

3.จุดธูปเทียน และกล่าวคำอธิษฐานว่า

 

“ขอให้ท่านผู้มีพระคุณได้โปรดรับเครื่องสังเวยที่ข้าพเจ้าได้เคยบนไว้

และขอให้อดโทษแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด”

 

4.เสร็จแล้วให้ปักธูปโดยไม่ต้องอธิษฐานขอพรเพิ่มเติม

 

นอกเหนือจากการทำพิธีดังกล่าวแล้ว แนะนำให้ถือ “อุโบสถศีล” หรือ “ศีลแปด” เป็นเวลา 1 วัน หรือ 3 วัน เพื่อเสริมสร้างบุญบารมี โน้มนำตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ดีที่ชอบ เป็นศีลสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนตนเองให้อยู่ในครรลองคลองธรรมของธรรมมะ ผู้มีศรัทธา และผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม โดยทั่วไปผู้รักษาศีลจะเปล่งวาจาอธิษฐานขอสมาทานศีลตั้งแต่เช้าของวันที่ต้องการถือศีล การรักษาศีลแปดเป็นเวลา 1 วัน เรียกว่า “ปกติอุโบสถ” การรักษาศีลแปดเป็นเวลา 3 วัน เรียกว่า “ปฏิชาครอุโบสถ”

 

ศีลแปด มีดังนี้

 

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

 

 1. อทินฺนา ทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการลักขโมย หรือถือเอาของที่เขามิได้ให้

 

 1. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์​ ร่วมประเวณี ผิดลูกผิดเมียคนอื่น

 

 1. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการพูดเท็จ พูดหยาบคาย พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ

 

 1. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา

 

 1. วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการกินยามวิกาล (หลังเที่ยงเป็นต้นไป)

 

 1. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่น ใช้เครื่องหอมเครื่องประดับตกแต่ง

 

 1. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

เว้นจากการนั่งนอนที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในมีนุ่นหรือสำลี เครื่องนอนอันหรูหราฟุ่มเฟือย