หนุนดวง-ทำมาค้าขึ้น! ฤกษ์ดีปี63 เปิดร้านวันมงคล เปิดกิจการ ร่ำรวยก้าวหน้า

สำหรับเจ้าของธุรกิจ กิจการ ร้านค้า รวมถึงบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาฤกษ์ดีเปิดกิจการทุกท่าน UndubZapp ขอเสนอปฏิทินวันมงคล ประจำปี พ.ศ.2563 เหมาะแก่การเปิดร้านเอาฤกษ์เอาชัยให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ เปิดร้านวันไหนดี เปิดกิจการวันไหนค้าขายคล่อง ตามไปดูฤกษ์มงคลเหมาะๆ สำหรับการเปิดตัว Grand Opening กิจการของทุกท่าน เพื่อหนุนนำดวงการค้าให้ทำมาค้าขึ้นกันค่ะ

 

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมกราคม

 • วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59น.

 

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกุมภาพันธ์

 • วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมีนาคม

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนเมษายน

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนพฤษภาคม

 • วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59น.

 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59น.

 • วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนมิถุนายน

 • วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59น.

 • วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

 

 

ฤกษ์ดีเดือนกรกฏาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59น.

 • วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59น.

 • วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนสิงหาคม

 • วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 • วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนกันยายน

 • วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์มงคลประจำเดือนพฤศจิกายน

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09:00 – 10:59 น.

 

 

ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม

ฤกษ์มงคลประจำเดือนธันวาคม

 • วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 11:00 – 12:59 น.

 • วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.

 • วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563

เวลา 07:00 – 08:59 น.