เปิดคาถาเสริมความปัง!! คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า “หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง”

“คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า” หรือ “คาถาอิติปิโสเรือนเตี้ย” เป็นหนึ่งในพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอานุภาพพุทธคุณครอบจักรวาล และเป็นพระคาถาที่ “หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง” หรือ “พระภาวนาโกศล (เอี่ยม สุวณฺณสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร” ถวายแก่ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสยุโรป

 

เชื่อกันว่าคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยเป็นสุดยอดคาถาแห่งความสำเร็จ เนื่องจากช่วยให้ผู้สวดภาวนาประสบความสำเร็จสมหวังได้ในทุกเรื่องๆ ตั้งแต่เรื่องโภคทรัพย์ เมตตา วาสนา บารมี หากปรารถนาสิ่งใด ให้สวดภาวนาคาถานี้ ๑๘ คาบ (๑๘ ครั้ง) อานิสงส์จากการสวดคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าเป็นประจำ ย่อมผลักดันให้เกิดความสงบร่มเย็น อำนวยทุกสิ่งให้เป็นไปดังใจนึก ผลักดันให้ค้าขายคล่องตัว เจรจาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ ชีวิตเต็มไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

 

คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า หลวงปู่เอี่ยม

 

บทบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

 

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 

บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

บทขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

 

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

Advertisements

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

อิ ติ ปิ โส วิ เส เส อิ

อิ เส เส พุท ธะ นา เม อิ

อิ เม นา พุท ธะ ตัง โส อิ

อิ โส ตัง พุท ธะ ปิ ติ อิ

 

คำแปลคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ

คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ

ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว

จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์

และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ

ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

 

*การสวดบูชาคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าให้เห็นผลดี ผู้สวดจะต้องวางตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา และเปี่ยมศรัทธาในพระรัตนตรัย อานุภาพของพระคาถาจะเห็นผลต่อเมื่ออาศัยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มิใช่ทำส่งเดช

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements