เสริมดวง เพิ่มพูนทรัพย์! เผยเคล็ดลับ เลือก “หินมงคล” เติมพลังเสริมดวง ชีวิตรุ่งโรจน์

จักระ (Chakra) เป็นภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า “กงล้อ” ตามความเชื่อแบบตันตระของศาสนาฮินดู เชื่อกันว่า จักระเป็นศูนย์รวมของพลังงานภายในร่างกายมนุษย์ เปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมระบบประสาท หรือศูนย์รวมพลังจิตของร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ

©unsplash.com

 

 

จักระภายในร่างกายของมนุษย์ มีอยู่ทั้งหมด 7 ตำแหน่งด้วยกัน แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป และมีการหมุนเวียนเป็นกงล้อในลักษณะตามเข็มนาฬิกาด้วยอัตราความถี่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ฟันเฟืองระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเกิดความสมดุล เมื่อจักระทั้ง 7 ตำแหน่งเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ สมองจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จิตใจจะเต็มไปด้วยความสงบ ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ

 

ตำแหน่งที่ตั้งของจักระทั้ง 7 ภายในร่างกายมนุษย์ วางเรียงสอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งของสมอง ไขสันหลัง และต่อมไร้ท่อภายในร่างกายอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชวนฉงนยิ่งนัก เนื่องจากความเชื่อเรื่องจักระเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ความรู้ทางการแพทย์เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า แต่ความรู้จากทั้งสองศาสตร์กับเชื่อมต่อกันอย่างลงตัว

©purlycrystalsblog.com

 

 

ปัจจุบันนี้ มีกรรมวิธีปฏิบัติหลายวิธีที่เชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นพลังงานจักระให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีปฏิบัติดังกล่าว คือ การเสริมพลังงานจักระด้วยหินมงคล แร่มงคล และอัญมณีมงคล เพื่อให้หิน แร่ หรืออัญมณีที่มีความสัมพันธ์กับจักระช่วยดึงพลังงานของจักระทั้ง 7 ออกมายิ่งขึ้น เมื่อจักระนั้นๆ ได้รับพลังงานเต็มเปี่ยม จะส่งผลให้ร่างกายและสภาวะอารมณ์ของเรามั่นคงสมบูรณ์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย รวมถึงความคิดด้านลบทั้งปวง

 

1.Root Chakra

จักระมูลธาร Muladhara (मूलाधार)

ที่ตั้ง: บริเวณก้นกบ

อวัยวะที่จักระควบคุม: ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีแดง

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: โกเมน ทับทิม

ข้อดีของการเสริมพลังจักระมูลธาร: ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจ

©thehealingchest.com   ©indiamart.com

 

 

2.Sacral Chakra

สวาธิษฐาน Svadhisthana (स्वाधिष्ठान)

ที่ตั้ง: บริเวณสะดือ

อวัยวะที่จักระควบคุม: ต่อมอะดรีนัล ตับอ่อน

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีส้ม

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: โกเมนสีส้ม อำพัน

ข้อดีของการเสริมพลังจักระสวาธิษฐาน: ช่วยให้เกิดสมดุลทางอารมณ์ ปราศจากความโลภทุกประการ

©originstones.com  ©genuineamber.com

 

 

 

3.Solar Plexus Chakra

มณีปุระ Manipura (मणिपूर)

ที่ตั้ง: บริเวณท้อง ระหว่างหัวใจและสะดือ

อวัยวะที่จักระควบคุม: ต่อมอะดรีนัล ตับอ่อน ม้าม กระเพาะอาหาร

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีเหลือง

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: ไทเกอร์อาย บุษราคัม

ข้อดีของการเสริมพลังจักระมณีปุระ: ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด

©stonebridegeimports.com  ©indiamart.com 

 

 

 

4.Heart Chakra

อนาหตะ Anahata (अनाहत)

ที่ตั้ง: บริเวณทรวงอก

อวัยวะที่จักระควบคุม: ต่อมไทมัส หัวใจ ปอด

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีเขียว

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: เพอริโด มรกต

ข้อดีของการเสริมพลังจักระอนาหตะ: ช่วยให้จิตใจผ่องใส มีใจเมตตากับทุกสรรพสิ่ง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น

©amazon.com  ©france-minerals.co.uk

 

 

 

5.Throat Chakra

วิศทะ Vishuddha (विशुद्धी)

ที่ตั้ง: บริเวณลำคอ

อวัยวะที่จักระควบคุม: ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีฟ้า

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: เทอควอยซ์ บลูเลซอาเกต

ข้อดีของการเสริมพลังจักระวิศทะ: ช่วยเสริมสร้างด้านวาทศิลป์ เพิ่มความฉลาดในการคิดตัดสินใจ

©indiamart.com  ©shop.anxiety-gone.com

 

 

 

6.Third Eye Chakra

อะชะ Ajna (आज्ञा)

ที่ตั้ง: บริเวณหน้าผาก เหนือระหว่างคิ้ว

อวัยวะที่จักระควบคุม: ต่อมพิทูอิทารี

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีคราม

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: ลาพิสลาซูลี อซูไรต์

ข้อดีของการเสริมพลังจักระอะชะ: ช่วยให้เข้าถึงสมาธิง่าย ปล่อยวางง่าย จิตใจสงบ จินตนาการล้ำเลิศ

©cooltools.us  ©france-minerals.co.uk

 

 

 

7.Crown Chakra

สหัสสราระ Sahasrara (सहस्रार)

ที่ตั้ง: บริเวณกระหม่อม

อวัยวะที่จักระควบคุม: ต่อมไพเนียล ไฮโปทาลามัส

สีที่สัมพันธ์กับจักระ: สีม่วง สีขาว

หินมงคล-อัญมณีเสริมจักระ: อเมทิสต์ อเมทริน

ข้อดีของการเสริมพลังจักระสหัสสราระ: ช่วยผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้น เสริมระดับพลังจิตวิญญาณ

©energymuse  ©fossilcartel.com

 

Featured image ©unsplash.com