แก้กรรมตามความเชื่อ วิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง ปลดล็อกชีวิตให้หลุดพ้นอุปสรรค

ทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามบนเส้นทางชีวิต คนส่วนใหญ่มักเกิดความรู้สึกสับสนและท้อแท้ขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บ้างก็คิดว่าเป็นเพราะกรรมเก่าเล่นงาน บ้างก็คิดว่าถึงเวลาต้องชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับผู้อื่นในอดีตชาติ สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีแก้กรรมตามความเชื่อ UndubZapp ขออาสาพาทุกคนมารู้จักกับวิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยตัวเอง เพื่อปลกล็อกชีวิตให้หลุดพ้นจากอุปสรรคใดก็ตามที่ขัดขวางหนทางความก้าวหน้าของชีวิตอยู่ วิธีสะเดาะเคราะห์เป็นอย่างไร ไปดูกันค่ะ

 

ทำความรู้จักเทวดานพเคราะห์ : เทวดาทั้ง 9 ผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์

“เทวดานพเคราะห์” คือ คำที่ใช้กล่าวถึงเทวดาทั้ง 9 องค์ ผู้ทำหน้าที่ครองเรือนชะตาของมนุษย์ เชื่อกันว่าเมื่อเราทุกคนเกิดมา เราจะได้รับการดูแลจากเทวดานพเคราะห์ ซึ่งคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับชีวิตของเราทุกคนอยู่เสมอ และในแต่ละช่วงชีวิตของคนเรา เทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 ก็จะคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเสวยอายุ คอยให้คุณหรือโทษกับชะตาชีวิตของคนเราไปเรื่อยๆ

 

ดังนั้น ถ้าอยากรู้ว่าเราจะมีชะตาชีวิตที่ดีหรือร้ายในช่วงใดของชีวิตบ้าง ก็ต้องมาดู ‘เทวดานพเคราะห์เสวยอายุ’ ว่าท่านเป็นฝ่ายศุภเคราะห์ (ดี) หรือ ฝ่ายบาปเคราะห์ (ร้าย) จึงจะสามารถทำนายได้พอสังเขปว่าชีวิตในช่วงนั้นๆ จะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้าง เพื่อให้เราวางแผนในการดำเนินชีวิตได้ถูก

 

 

จากหลักความเชื่อเรื่องเทวดานพเคราะห์นี้เอง ทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านหน้าที่ของเทวดานพเคราะห์ ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องเทวดานพเคราะห์ก็มักจะทำบุญใส่บาตรให้เทวดานพเคราะห์ ก่อนที่จะถึงช่วงที่เทวดาจะเข้าเสวยอายุ เพื่อขอให้เทวดานพเคราะห์ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา และช่วยปลดล็อกชีวิตให้พ้นจากอุปสรรค

 

บูชาเทวดานพเคราะห์

สามารถทำได้โดยการทำบุญใส่บาตรตามกำลังวันของเทวดานพเคราะห์แต่ละองค์ เช่น ทำบุญให้พระอาทิตย์ มักทำในวันอาทิตย์ กำลังวันของพระอาทิตย์คือ 6 ก็ใส่บาตรพระ 6 รูป ใช้ธูป 6 ดอก เทียน 6 เล่ม ดอกไม้ 6 ดอก เป็นต้น

 

กำลังวันของเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 มีดังนี้

 

  1. พระอาทิตย์ มีกำลังวัน 6
  2. พระจันทร์ มีกำลังวัน 15
  3. พระอังคาร มีกำลังวัน 8
  4. พระพุธ มีกำลังวัน 17
  5. พระพฤหัสบดี มีกำลังวัน 19
  6. พระศุกร์ มีกำลังวัน 21
  7. พระเสาร์ มีกำลังวัน 10
  8. พระราหู มีกำลังวัน 12
  9. พระเกตุ มีกำลังวัน 9

 

เมื่อทำบุญใส่บาตรให้เทวดานพเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ให้กรวดน้ำแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญในทันที ดังนี้

 

“ข้าพเจ้า…(ชื่อ-สกุล)… ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทำบุญใส่บาตรในวันนี้ให้กับเทวดาประจำพระ…(ชื่อเทวดานพเคราะห์)… รวมถึงท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญทำทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าด้วยเทอญ”