แบบทดสอบ วัด Self Esteem สะท้อนให้เห็น ทัศนคติเชิงบวกของตนเองดีแค่ไหน

Self Esteem คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การเห็นคุณค่าของตนเอง และการรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า ถ้าเราอ่านประโยคนี้แบบผ่านๆ เราก็อาจจะสรุปความรวมได้ว่า Self Esteem ก็คือความมั่นใจในตัวเองรูปแบบหนึ่งนั่นแล แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่า Self Esteem เป็นมากกว่าการพึงพอใจในตัวเองเฉยๆ แต่เป็นทั้งความภาคภูมิใจในตัวเอง เคารพตัวเอง ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองในขณะเดียวกัน เพราะการรักและเคารพตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เราเซอร์ไววัลในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องบ้าตายรายวันเช่นนี้ได้ UndubZapp จึงอยากจะพาทุกคนไปทำแบบทดสอบ วัด Self Esteem สะท้อนให้เห็น ทัศนคติเชิงบวกของตนเองดีแค่ไหน

ขั้นตอนทำแบบทดสอบ

1.ตอบคำถามแบบทดสอบ วัด Self Esteem 12 ข้อ โดยไม่ต้องไตร่ตรองนาน เน้นอ่านปุ๊บ ตอบปั๊บ

2.คำตอบของแบบทดสอบนี้จะใช้วิธีให้คะแนน 1 – 10  (1 = ไม่จริงเลย ไล่ระดับจนถึง 10 = จริงที่สุด)

3.ตรวจสอบผลคะแนน เช็กว่าทัศนคติเชิงบวกของตนเองดีแค่ไหน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

แบบทดสอบ วัด Self Esteem

1. ฉันมีคุณค่าในตัวเอง

2. ฉันมีคุณค่า มีความสามารถเหมือนกับคนอื่นๆ

3. ฉันมีคุณสมบัติดีๆ ที่จะทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้น

4. ฉันรู้สึกแฮปปี้กับการเป็นตัวเอง เมื่อฉันมองตัวเองในกระจก

5. ฉันไม่ได้รู้สึกว่า ‘ฉันเป็นคนล้มเหลว’

6. ฉันสามารถยิ้ม หัวเราะ หรือแซวตัวเองได้

7. ฉันรู้สึกว่าการได้เกิดมาเป็นตัวเองก็ดีเหมือนกัน

Advertisements

8. ฉันยังชอบตัวเองอยู่เสมอ แม้จะถูกคนอื่นปฏิเสธหรือเพิกเฉย

9. ฉันให้กำลังใจตัวเองได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม

10. ฉันพึงพอใจกับวิธีการที่ฉันใช้พัฒนาตัวเอง จนฉันเป็นฉันในตอนนี้

11. ฉันนับถือตัวเองและให้เกียรติตัวเอง

12. ฉันโอเคกับการเป็นตัวของตัวเอง มากกว่าเป็นคนอื่น

ผลคะแนน

🟢 ผลรวมคะแนน 81 – 120 🟢

ถ้าหากว่าผลรวมคะแนนแบบทดสอบ วัด Self Esteem ของคุณได้คะแนนระหว่าง 81 – 120 คะแนน แสดงให้เห็นว่า คุณมีระดับ Self Esteem ในระดับดี (Good) แปลว่า คุณมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความภูมิใจในตัวเองค่อนข้างมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพราะการที่คุณมีมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับตนเอง จะช่วยให้คุณไม่จับจดกับข้อผิดพลาดในอดีต ไม่มัวทุกข์ระทมกับสิ่งที่คุณไม่มี อีกทั้งยังทำให้คุณพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นอยู่เสมอ และมีความสามารถที่จะเผชิญกับทุกอุปสรรคในชีวิต

🟡 ผลรวมคะแนน 41 – 80 🟡

ถ้าหากว่าผลรวมคะแนนแบบทดสอบ วัด Self Esteem ของคุณได้คะแนนระหว่าง 41 – 80 คะแนน แสดงให้เห็นว่า คุณมีระดับ Self Esteem ในระดับปานกลาง (So So) แปลว่า คุณมีความมั่นใจในตัวเองในระดับนึง มีความภูมิใจในตัวเองพอสมควร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง เพราะการที่คุณมีมุมมองในแง่ที่ดีเกี่ยวกับตนเองจะช่วยให้คุณเคารพทุกๆ คน และอยู่กับปัจจุบันได้โดยที่ใจเป็นสุข ไม่เครียดกับอนาคตหรืออดีตจนเกินไป เมื่อจิตใจไม่มัวหมองแล้ว ชีวิตด้านอื่นๆ ก็จะพลอยดีขึ้นไปด้วยตามลำดับ

🔴 ผลรวมคะแนน 0 – 40 🔴

ถ้าหากว่าผลรวมคะแนนแบบทดสอบ วัด Self Esteem ของคุณได้คะแนนระหว่าง 0 – 40 คะแนน แสดงให้เห็นว่า คุณมีระดับ Self Esteem ในระดับย่ำแย่ (Bad) แปลว่า คุณมีความมั่นใจในตัวเองน้อย มีความภูมิใจในตัวเองค่อนข้างต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะการที่คุณมีมุมมองในแง่ลบเกี่ยวกับตนเอง อาจจะทำให้คุณคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นๆ ไปหมดทุกเรื่อง จึงขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวการถูกปฏิเสธ กลัวจะโดนต่อว่า ต้องรักตัวเองให้มากๆ

©Featured image : Freepik

Advertisements

Advertisements

Advertisements