แม่นหรือมั่ว? คำถามจิตวิทยา ชี้ชัด สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเด็ดขาด

ในโลกนี้มีคนร้อยพ่อพันแม่ ต่างความคิด ต่างนิสัยใจคอ ต่างแนวทางการตัดสินใจ และก็เป็นเพราะว่ามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เอง ที่ทำให้ในสังคมเกิดเรื่องบาดหมางเพราะความเข้าใจผิดได้ง่าย การดำเนินชีวิตตามแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนควรให้ความใส่ใจเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม แต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจมุมมองของคนอื่นนั้น UndubZapp อยากขอเชิญชวนทุกๆ ท่านมาร่วมกันตอบคำถาม จิตวิทยา มุมมอง ชี้ชัด สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเด็ดขาดกันเสียก่อน ทุกๆ ท่านจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ก่อนที่จะไปเข้าใจคนอื่นต่อไป

ขั้นตอนทำแบบทดสอบ

เลือกคำตอบว่า ‘เมื่อพูดถึงต้นไม้ในเทพนิยาย คุณจะนึกถึงภาพต้นไม้แบบไหน?’

ต้นไม้หมายเลข 1

ผลลัพธ์จากการที่คุณเลือกคำตอบเป็น “ต้นไม้หมายเลข 1” ในคำถาม จิตวิทยา มุมมอง ชี้ชัด สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเด็ดขาด คือ คุณไม่ควรที่จะทําเพื่อคนอื่น จน ลืมตัว เอง ถึงแม้ว่าการใส่ใจคนรอบข้าง ตลอดจนการรักกันและกัน จะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกๆ คนควรทำ เพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ในโลกใบกว้างนี้ แต่กระนั้น คุณก็ควรที่จะขีดเส้นแบ่งหน้า Word by Word สื่อสารกับอีกฝ่ายแบบคำต่อคำด้วย ซึ่งหมายถึงการพูดให้ตรงความหมาย พูดให้ตรงใจ อย่าเกรงใจคนอื่นจนลืมใจตัวเอง

ต้นไม้หมายเลข 2

Advertisements

ผลลัพธ์จากการที่คุณเลือกคำตอบเป็น “ต้นไม้หมายเลข 2” ในคำถาม จิตวิทยา มุมมอง ชี้ชัด สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเด็ดขาด คือ คุณไม่ควรที่จะหวงของมากจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ลาขาดจากวงการ Gatekeeper คือ การกั๊กสิ่งดีต่างๆ ไว้กับตัวเองเพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการกั๊กที่จอดรถ กั๊กงาน กั๊กผู้ชาย กั๊กเพื่อน อ่านผ่านๆ ก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องจิ๊บจ๊อยนี้ก็ก่อให้เกิดมายเซ็ทเห็นแก่ตัวได้เช่นกัน ดังนั้น คุณควรเรียนรู้ที่จะแชร์สิ่งดีดี แบ่งปันความรู้ ส่งต่อมวลความสุขให้ทุกคนมากกว่า

ต้นไม้หมายเลข 3

ผลลัพธ์จากการที่คุณเลือกคำตอบเป็น “ต้นไม้หมายเลข 3” ในคำถาม จิตวิทยา มุมมอง ชี้ชัด สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเด็ดขาด คือ คุณไม่ควรที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีต แต่ควรหาวิธียับยั้งไม่ให้ฮอร์โมนเร่งรากเร่งใบไปเติบโตในอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคุณอยู่นั่น การรู้สึกผิดกับเรื่องในอดีต อยากจะแก้ไขปรับปรุงให้ทุกสิ่งดีขึ้น ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ในเมื่อไม่มีใครย้อนเวลาไปได้ คุณก็ควรจะปรับโฟกัสให้อยู่กับไทม์ไลน์ในปัจจุบัน ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน เพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำซาก

ต้นไม้หมายเลข 4

ผลลัพธ์จากการที่คุณเลือกคำตอบเป็น “ต้นไม้หมายเลข 4” ในคำถาม จิตวิทยา มุมมอง ชี้ชัด สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเด็ดขาด คือ คุณไม่ควรที่จะเพิกเฉยเรื่องมารยาทในการสนทนากับผู้อื่นโดยเด็ดขาด เหตุเพราะนิสัยพื้นฐานของคุณเป็นคนอยู่ไม่นิ่ง ชอบพูดคุย ชอบทำกิจกรรมตลอดเวลา และมันก็มีเหมือนกันที่คุณเอเนอร์จี้ล้นจนควบคุมไม่ได้ จึงอาจจะเผลอทำอะไรเกินๆ อยู่เรื่อย เช่น ผูกขาดบทสนทนาแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใส่ใจรับฟังข้อมูลผู้อื่น ควรจะต้องคิดก่อนพูด พูดแล้วทํา ทําหลังคิดให้มากขึ้นกว่าเดิม

©Featured image : Freepik

Advertisements

Advertisements

Advertisements