โชคดีเฮงตลอดปี!! 6 เทพเจ้าจีน ที่ต้องไหว้ซักครั้ง เป็นมงคลสูงสุดในชีวิต

เรื่องของความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อความสบายใจที่ใครใคร่ทำทำ ซึ่งไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีความเชื่อเรื่องการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ที่จีนเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับไหว้เทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเช่นกัน โดยเทพเจ้าที่คนจีนให้ความเคารพนับถือและมีความเชื่อว่าต้องไปไหว้ให้ครบสักครั้งก่อนตายนั้น ได้แก่ 4 พุทธคีรี หรือ จตุพุทธคีรี เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของจีนทั้ง 6 องค์นั้น ประกอบไปด้วย จตุพุทธคีรี หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่สถิต ณ ขุนเขาทั้งสี่ ได้แก่ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม) และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และเทพเจ้าอีก 2 องค์ ได้แก่ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

 

จตุพุทธคีรี (4 พุทธคีรี)

1. พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ผูเสียนผูซ่า)

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ เอ๋อเหมยซาน หรือ เขาง้อไบ๊ อันเป็นภูเขาทางทิศตะวันตก เป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางด้านจริยาและมหาปณิธาน บางตำราเรียกว่า พระโพธิสัตว์แห่งมนตรา ชาวจีนเชื่อว่าการได้สักการะองค์ผู่เสียนผู่ซ่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง สิริมงคลและประสบผลสำเร็จตามปรารถนา ในประเทศไทยพระสมันตภัทรโพธิสัตว์มักจะปรากฎรูปเคารพเคียงคู่กับพระมัญชุศรีโพธิสัตว์

 

2. พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (เหวินซูผูซ่า)

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ อู่ไถซาน อันเป็นภูเขาทางทิศเหนือ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางปัญญา มักจะปรากฏองค์พร้อมกับพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนเคารพนับถือในฐานะองค์พระโพธิสัตว์ตัวแทนแห่งปัญญา

 

3. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอินผูซ่า)

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ ผู่โถวซาน อันเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก เป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางด้านเมตตา ถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่ทั้งชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ชาวจีนเชื่อว่าการได้เคารพสักการะองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต

 

Advertisements

4. พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (ตี้จั้งหวางผูซ่า)

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ จิ่วหัวซาน อันเป็นภูเขาทางทิศใต้ ถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางการโปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ชาวจีนเคารพนับถือองค์ตี้จั้งหวางผูซ่าในฐานะองค์พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา การได้เคารพสักการะองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นแก่ชีวิต

 

เทพเจ้าแห่งโชคลาภและการคุ้มภัย

5. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

ถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ชาวจีนนิยมกราบไหว้บูชา ซึ่งคำว่า ไฉ่ซิง แปลว่า ทรัพย์สิน หรือ สิริมงคล และ เอี๊ย หมายถึงเทพเจ้า องค์ไฉ่วิงเอี๊ยนิยมสักการะและกราบไหว้ในเทศกาลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน โดยมีความเชื่อว่าการได้ตั้งโต๊ะรับองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยที่เสด็จลงมาจากสวรรค์และส่งเสด็จกลับสวรรค์จะทำให้ชีวิตในปีนั้นราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองทางด้านโชคลาภ การสักการะองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยในไทยสามารถทำได้หลายที่ ทั้งในพุทธสถานแบบจีนและแบบไทย

 

6. เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย 

เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ชาวจีนเชื่อว่าเทพไท่ส่วยเอี๊ยคือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา ดังนั้นผู้ที่เกิดในปีชงจึงต้องไหว้เทพไท่ส่วยเอี๊ยเพื่อให้คุ้มครองดวงชะตาและปัดเป่าอันตราย ชาวจีนให้ความสำคัญกับองค์ไท่ส่วยเอี๊ยทั้งในด้านการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและการผูกดวงเพื่อทำนายดวงชะตา สำหรับในไทยองค์ไท่ส่วยเอี๊ยนิยมสักการะในพิธีแก้ปีชง ต่อดวงชะตาและป้องกันภัย

สำหรับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าทั้ง 6 องค์ในความเชื่อของชาวจีนนั้น ถือเป็นตัวแทนของ ปณิธาน ปัญญา เมตตา กรุณา โชคลาภ และปกป้องคุ้มครอง การได้สักการะและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 องค์จึงถือเป็นหนึ่งมงคลสูงสุดของชีวิต

SOURCE : 1, 2, 3, 4

กดติดตาม ADD Line @UndubZapp

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements