ประกาศแสนยานุภาพ!! 10 อันดับ ประเทศ ที่มีกองกำลังทหารมากที่สุดในโลก

10 ประเทศที่มีกองกำลังทหารมากที่สุดในโลก โดยทางเว็บไซต์ GFP (Global Firepower) ทำการสำรวจกำลังรบทั้งจำนวนทหาร รถถัง อากาศยาน เรือรบ ยกเว้นระเบิดนิวเคลียร์

Read More...

Advertisements

Advertisements