อนุโมทนาบุญ 5 ดาราชายบวชถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

Undubzapp รวบรวม 5 ดาราชายที่เคยบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More...

Advertisements

Advertisements