ตัดเวร หยุดกรรม!! คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

“มิจฉาทิฏฐิ” หมายความว่า ‘ความเห็นผิดจากความเป็นจริง’ หรือ ‘ความเห็นที่ผิดจากทำนองคลองธรรม’ พูดง่ายๆ ตามภาษาชาวบ้านก็คือ ‘สิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ’ นั่นเอง แล้วการถอนคำอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฐิจำเป็นอย่างไร? ตามเราไปหาคำตอบกันค่ะ ทั้งนี้ ความเชื่อเรื่องถอนคำสาปแช่งและขอขมากรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน   มิจฉาทิฏฐิ คืออะไร? มิจฉาทิฏฐิ (มิจฺฉาทิฏฺฐิ) มาจากคำว่า

Read More...

Advertisements

Advertisements