กดอัปเกรดรัวๆ 5 ซุปตาร์ขีดฆ่าฉายา ‘ดาราโรบอท’ สำเร็จ! #เลิกเปรียบพี่เป็นแค่ขอนไม้

6 ดาราขีดฆ่าอดีต เคยเล่นแข็ง ฉายาดาราโรบอท สำเร็จ! เพราะปัจจุบันฝีมือการแสดงของพวกเขาเหล่านี้ได้รับการยอมรับมากขึ้น อินเนอร์นี่มาเต็ม

Read More...