ไทยสอบตก วัฒนธรรมการอ่านไม่ผ่านเกณฑ์

สสส. เผยผลสำรวจ ไทยสอบตก วัฒนธรรมการอ่านไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เหตุชอบฟังวิทยุ ดูทีวีมากกว่า แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟังมากขึ้น กระตุ้นพัฒนาการ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก เห็นใจท่านจริงๆ ค่ะ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เผย สสส. ฝ่ายแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทำการวิจัยโครงการ

Read More...

Advertisements

Advertisements