เผย 4 ปีนักษัตรชง 2564 พร้อมชี้พิกัดวัดแก้ชง และวิธีทำบุญเสริมดวง

    ตามความเชื่อของทางหลักโหราศาสตร์จีนนั้น คำว่า “ชง” หมายถึง “การปะทะ” ฉะนั้นแล้ว คำว่า “ปีชง” จึงหมายถึง “ปีที่อาจจะมีการปะทะเกิดขึ้น” ซึ่งคำว่าปะทะในแง่ของปีชงส่วนใหญ่จะเป็นการปะทะที่ได้รับผลเสียมากกว่าผลดี อาทิ มีปัญหากับบุคคลใกล้ชิด กระทบกระทั่งกับผู้อื่น เกิดคดีความ ล้มหมอนนอนเสื่อ หรือกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้  

Read More...

Advertisements

Advertisements