หายสงสัย…เหตุใด ขานพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่

เหตุใด จึงมีการขานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แทนที่จะขานพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

Read More...

Advertisements

Advertisements