พลิกโฉมประวัติศาสตร์! 5 ยอดวีรกรรมเหล่าสตรี ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล

เลิกทาส เหยียดผิว บินไปดวงจันทร์ 5 วีรกรรมเปลี่ยนโลกจากเหล่าสตรีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อของพวกเธอเอาไว้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน

Read More...

Advertisements

Advertisements