พ่อแม่-น้อง ม.6 ต้องรู้! 5 คณะมาแรงน่าเรียน จบมาไม่ตกงานแน่นอน

ทุกๆ ปี จะมีเด็กนักเรียน ม.6 ราวๆ 410,000 คน ต้องสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับเด็กไทย ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณพ่อคุณแม่ยังคงมีอิทธิพลในการเลือกคณะเรียนของลูกๆ อยู่อย่างมาก และมักจะผลักดันส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเลือกเรียนในคณะที่แน่ใจว่าเรียนจบออกมาแล้วไม่ตกงาน ในขณะที่เด็กหลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไร งั้นวันนี้ Undubzapp จะมาแนะนำคณะ และ สาขาวิชา ที่ตลาดแรงงานของไทยมีความต้องการอย่างมาก เรียกว่า เข้าไปเรียนแล้วไม่ตกงานแน่นอน แถมยังเป็นเทรนด์ล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาด้วยค่ะ ซึ่งคณะและสาขาที่มาแรงที่สุด เรียนแล้วไม่ตกงานแน่นอน มีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

1. คณะทางด้านภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Market) ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมหลายสาขาที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้คณะทางภาคอุตสาหกรรมได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะมีเงินเดือนที่สูง ถ้ากำลังมองหาที่เรียนก็ลองพิจารณาคณะที่เชื่อมโยงด้านการผลิตยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร,  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ , อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นคณะยอดฮิตและมีฐานเงินเดือนที่สูงมากเช่นกันค่ะ ถ้าน้องคนไหนเรียนสายวิทย์อยู่ และมีความชื่นชอบทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก็ลองต่อยอดเรียนคณะวิศวกรรมดูนะคะ ซึ่งภาควิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขายอดฮิตที่คนเลือกเรียนจำนวนมาก ก็คือ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากในปีที่ผ่านมาก็คือ สาขาวิศวกรรมโยธา อันเนื่องมากจากปัจจุบันประเทศไทยได้มีเมกะโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมาก ทำให้วิศวกรรมโยธาเป็นอีกสาขาที่ความต้องการในตลาดแรงงานของไทยอย่างมากค่ะ

 

3. คณะแพทยศาสตร์

อาชีพหมอยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ในปี 2561 นี้มีแนวโน้มที่เด็กจะหันไปสนใจทางด้านทันตแพทยศาสตร์กันมากขึ้น เพราะเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน ส่วนแพทย์ด้านอื่นๆ ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เช่นกันค่ะ

Advertisements

 

4. คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นอีกสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม ในทุกๆ ปีก็จะมีเด็กนักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาจำนวนมาก นั่นเพราะว่าเรียนจบมาแล้วมีงานทำแน่นอน 100 เปอร์เซ็นเต็ม เนื่องมาจาก โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดไกลๆ ยังขาดแคลนพยาบาลจำนวนมาก ในขณะที่รายได้เมื่อรวมเงินเดือน ค่าวิชาชีพขาดแคลน เงินตอบแทนพิเศษสำหรับวิชาด้านสาธารณสุข และค่าเวร ค่าโอทีเรียบร้อยแล้ว จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อคนค่ะ

 

5. คณะนิเทศศาสตร์

คณะนี้เป็นคณะยอดนิยมมาหลายยุคหลายสมัย ท่ามกลางกระแสความไม่มั่นคงทางวิชาชีพที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน เพราะโดนเทคโนโลยีเข้าแทรกแซง ทำให้มีผลกระทบต่อสาขาอาชีพทางด้านนี้ ส่งผลให้หลายๆ มหาวิทยาลัยทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ไปเน้นการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียให้เข้ากับยุคสมัย ทำให้คณะนิเทศศาสตร์จะยังคงเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีคนเลือกเรียนจำนวนมากเช่นเดิมค่ะ

จะเห็นได้ว่า ทิศทางการเลือกเรียนของเด็กนักเรียนยุคใหม่จะมุ่งเน้นไปในคณะ และ สาขาวิชาที่จบมาแล้วมีงานทำแน่นอน รวมทั้งผลตอบแทนรายได้ที่สูง ทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวทางด้านการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการปรับหลักสูตรให้เข้มข้นมีความเป็นนานาชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีกับนักศึกษาที่เข้าไปเรียนทุกๆ คนค่ะ

Advertisements

Advertisements

Advertisements