ทำบุญที่ไหนก็ได้!! เปิดพิกัด 15 ที่ทำบุญออนไลน์ สร้างบุญได้ในคลิกเดียว

 

 

UndubZapp ขอชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคน มาร่วมทำบุญออนไลน์สไตล์ New Normal ด้วยการบริจาคทานผ่านช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิช่วยเหลือสังคม เพราะการทำบุญสามารถทำที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ได้ ตามที่ตนเองสะดวก การทำบุญที่ถูกต้องนั้น ไม่ควรยึดติดกับเงื่อนไขที่ว่า “ทำบุญอย่างไรได้บุญมาก” หรือ “ทําบุญอย่างไรให้มีโชคลาภ” เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวขัดแย้งกับการทำบุญขัดเกลากิเลส เพื่อให้จิตใจผ่องใส ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ จึงควรระลึกไว้เสมอว่า หัวใจสำคัญของการทำบุญ คือ ลด ละ เลิก กิเลสและตัณหาภายในจิตใจ โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

 

ทําบุญช่วยคนยากไร้

 

 

 • มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=308

 

 • มูลนิธิฉือจี๊

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.tzuchithailand.org/th/index.php/donation

 

 • มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.sudthavas.or.th/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/

 

ทําบุญช่วยคนพิการ

 

 

 • มูลนิธิคนพิการไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด http://www.tdf.or.th/17146124/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84

 

 • มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.deafthai.org/support_us/

 

 • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด http://www.blind.or.th/donate/donate

 

 

ทำบุญการศึกษา

 

 

 • มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.edfthai.org/?page=how_you_can_help

 

 • มูลนิธิยุวพัฒน์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/donation/

 

 • มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.fblcthai.org/index.php?name=donation

 

 

ทําบุญช่วยเหลือสัตว์

 

 

 • มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.wildlifeofthailand.org/th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87/

 

 • มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://home4animals.org/donation-01/

 

 • สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.thaispca.org/?page_id=276

 

 

ทำบุญสุนัขจรจัด-แมวจรจัด

 

 

 • มูลนิธิสันติสุข เพื่อสุนัขและแมวจรจัด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.santisookdogandcat.org/

 

 • มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.soidog.org/th/content/make-donation

 

 • มูลนิธิรักษ์แมว

คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://www.rakmaw.com/