บทเพลงแห่งความรักจากลูกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน ตอนที่ 1

บทเพลง นอกจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน หรือมีความสุขแล้วนั้น บทเพลงยังสามารถสื่ออารมณ์ และความรู้สึกต่างๆ ออกมาได้อีกด้วยเช่นกัน

ในหลวง

© รูปต้นฉบับ:ptcdn

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ครั้งใดที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลงไพเราะเสนาะหู และบทเพลงเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนที่ถ่ายทอดความรู้สึกในฐานะลูกที่มีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินไทย วันนี้ Undubzapp จึงมารวบรวมบทเพลงแห่งความรัก ที่ประชาชนชาวไทยมีให้แก่พ่อหลวงของแผ่นดิน

 

ในหลวงของแผ่นดิน

มาเริ่มกันที่เพลงแรกอย่างเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” บทเพลงที่จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย บอย ถกลเกียรติ ได้นำบทเพลงที่มีความหมายอันลึกซึ้ง จากละครเวที “สี่แผ่นดิน” นำมาเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติทูลเกล้าถวาย โดยมีนักร้องและศิลปินกว่า 100 ชีวิตมาร่วมกันขับร้องบทเพลงนี้ ความหมายของเพลง สื่อให้เห็นถึงความเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติของพระองค์ ที่เปรียบดั่งเป็นแสงสว่างยามมืดมนของปวงชนชาวไทย แม้ว่าปัญหาของพสกนิกรจะมากมายสักเพียงแต่ ก็ยังคงอุ่นใจได้ว่ายังมีพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแก่ปวงชนชาวไทยทั้งชาติ และหล่อหลอมแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินศิวิไลซ์ดั่งเฉกเช่นปัจจุบัน

ในหลวงของแผ่นดิน

© รูปต้นฉบับ:mthai

“….ในหลวง ของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน ตั้งแต่เล็ก จนต่อจำได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น….”


 

พระราชาผู้ทรงธรรม

บทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่สนับสนุนได้ภูมิใจรังสรรค์บทเพลงนี้ขึ้นมา บทเพลงมีความหมายที่จะสื่อให้ผู้ที่ได้ชมได้ฟัง ได้รู้จักกับคำสอนในพระพุทธศาสนา ในเรื่องของธรรมะของพระมหากษัตริย์อย่าง “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ยึดหลักดังกล่าว และกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อเหล่าประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยจะเห็นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่พระองค์ทรงจัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ของพสกนิกร เป็นคำตอบว่าเหตุใดประชาชนชาวไทย จึงรักพระองค์มากมายขนาดนี้

พระราชาผู้ทรงธรรม

© รูปต้นฉบับ:longlivethekingshop

 

“…เพราะท่านทำ เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม”

 

ของขวัญจากก้อนดิน

บทเพลงของขวัญจากก้อนดิน เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บทเพลงดังกล่าว ได้รับแรงบันดาลใจจากพระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งมีความหมายได้ว่า “กำลังของแผ่นดิน” เนื้อหาในเพลงจึงสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นกำลังของแผ่นดินไทย อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ครั้นเมื่อคนไทยเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเอง พระองค์ก็ทรงเป็นเปรียบเสมือนดั่งกาวที่คอยยึดเหนี่ยวให้เกิดความ “สามัคคี” ของคนไทยกลับคืนกลับมาเป็นปึกแผ่น แผ่นดินที่พระองค์ทรงรักษาและพัฒนาไว้ให้ลูกหลานไทยได้อยู่อย่างมีความสุข

ของขวัญจากก้อนดิน

© รูปต้นฉบับ:youtube

“…เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน ต้องลำบากกายใจไม่เคยสิ้น เพราะพ่อรู้พ่อคือ พลังแห่งแผ่นดิน ให้เราพอยู่พอกินกันต่อไป … หากจะหาของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง เราทั้งผองจะพร้อมกันได้ไหม บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมา…”