เจาะลึกประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท แบบไหนคุ้มค่าสมราคา

เมื่อเราซื้อรถป้ายแดงมือหนึ่งมาใหม่ แน่นอนว่าเราย่อมจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไป แต่ละคนมักจะกลับมาคิดกันว่า “ทำประกันแบบไหนถึงจะเหมาะกับรถเรา” วันนี้เรามาดูความแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทเพื่อประกอบกันตัดสินใจ

 

ชั้น 1 

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีราคาแพงที่สุดในการทำประกัน และเป็นประกันที่มีความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยจะคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นผู้รับผิดหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการดูแลคุ้มครองในกรณีเฉี่ยวชนสิ่งของ อย่างเสาไฟ กระถางต้นไม้ หรือในกรณีที่มีคู่กรณี แต่คู่กรณีหนีหายไป 

 

สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะเหมาะสำหรับรถใหม่ คนขับรถก็มือใหม่ ขาดความชำนาญในการขับขี่ ผู้ที่มักขับขี่ในระยะทางไกล และผู้ที่ไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมา

 

ชั้น 2 

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีของผู้เอาประกันเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดจะไม่มีการคุ้มครองสำหรับรถของผู้เอาประกัน ทำให้ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไปเอง แต่ในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทประกันยังรับประกันในวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีประภันภัยรถยนต์ 2+ ที่เพิ่มความคุ้มครองรถของผู้เอาประกันในวงเงินที่ตกลงไว้ กรณีรถชนรถเท่านั้น แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีที่ไปเฉี่ยวชนกับวัตถุอย่างเสาไฟฟ้า ขอบกระถาง หรือรั้วบ้าน

Advertisements

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถพอสมควร ไม่ขับซิ่ง และขับรถด้วยความไม่ประมาท แต่ยังมีความเสี่ยงในการจอดรถในที่เปลี่ยวหรือไม่ปลอดภัย ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายได้

 

ชั้น 3

ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดจะคุ้มครองเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณี ทั้งภายในและภายนอกรถเท่านั้น ไม่คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกัน นอกจากนี้ยังมีประกันภัยรถยนต์แบบ 3+ ที่เพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันในกรณีรถชนรถ แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีที่รถเกิดไฟไหม้

 

ประภัยภัยรถยนต์ชั้น 3 และ 3+ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถพอสมควร และรถยนต์คันที่เอาประกันไม่ค่อยได้ใช้เดินทางไปไหนเป็นระยะทางไกล หรือใช้ในการขับขี่ในระยะใกล้ๆ หรือจอดทิ้งเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้น โดยจอดรถไว้ในบ้านหรือที่ที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการโดนขโมยหรือสูญหาย

 

การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับ แต่ทำไว้ก็อุ่นใจกว่า เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเสมอ

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements