กะ กะ…แกร่งทั้งประเทศ!! 10 ประเทศ ประชาชนมีจิตสำนึกรักสุขภาพมากที่สุดในโลก

เมื่อพูดถึงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีประเทศในกลุ่มนอร์ดิกดูเหมือนจะมีทุกอย่าง … ประเทศสวีเดน เป็นประเทศได้รับการยกย่องว่าใส่ใจในสุขภาพมากที่สุดในโลกตามข้อมูลจากการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในปี 2018 ซึ่งเป็นลักษณะของ 80 ประเทศจากการสำรวจมากกว่า 21,000 คนจาก 4 ภูมิภาค ในขณะที่บริเวณใกล้เคียงอย่างประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ก็เข้ามาติดโผนี้เช่นกัน ส่วนสวิตเซอร์แลนด์คว้าอันดับ 2 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาอยู่อันดับที่ 19

จากข้อมูลนี้ทำให้เราต้องยอมรับว่าประเทศในแถบทวีปยุโรปเหนือเหล่านี้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพชีวิตชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และยังมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดี ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามาครองในอันดับที่ 24 โดยมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรคือ  85 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่สูงที่สุดในโลกตามข้อมูลจาก World Factbook ที่ประมาณการไว้ล่าสุดในปี พ.ศ. 2017 ในขณะที่ชาวสวีเดนอายุเฉลี่ยอยู่ที่อายุเพียง 82 ปีเท่านั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่วันอนามัยโลก ในวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา เรามาดูกันค่ะว่า ประเทศใดบ้างที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพมากที่สุด และได้รับการจัดให้อยู่ใน 10 อันดับประเทศที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพมากที่สุดในโลกกันบ้าง

 

อันดับที่ 10 ประเทศนิวซีแลนด์

เป็นอีกประเทศที่มีคุณภาพชีวิตในระดับสูงแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่ยังมีความเป็นป่าธรรมชาติมากที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจ ที่คนนิวซีแลนด์ก็ติดอันดับคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังประกาศตัดขาดกับพลังงานนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด ทำให้ผู้คนที่นี่จะไม่มีวันพบเจอกับมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลย

 

อันดับที่ 9 ประเทศเนเธอร์แลนด์

ชาวดัตช์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสหรัฐอเมริกา ทำให้มีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออร์แกนิคมากขึ้น และยังมีแนวโน้มมุ่งไปสู่การบริโภคสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ผลิตจากธรรมชาติ รวมทั้งยังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อันดับที่ 8 ประเทศญี่ปุ่น

เป็นประเทศที่ผู้คนจำนวนมากใส่ใจในเรื่องการรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกาย รวมทั้งรักษาสุขภาพด้วยการใส่ใจในเรื่องอาหารการกินนอกจากนี้สินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก เช่นเดียวกับร้านอาหารที่ใช้ผักออร์แกนิคก็ยังเป็นที่นิยมเช่นกัน

 

อันดับที่ 7 ประเทศออสเตรเลีย

เป็นประเทศที่มีระบบการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ชาวออสเตรเลียทุกคนจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติม เพื่อนำมาสนับสนุนระบบสาธารณสุข และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

อันดับที่ 6 ประเทศแคนาดา

คนแคนาดาใส่ใจเรื่องสุขภาพ รัฐบาลใส่ใจในเรื่องสุขภาพของประชากร โดยจัดให้มีสวัสดิการรัฐที่ดี โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ที่คุ้มครองประชากรยามป่วยไข้ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด

 

อันดับที่ 5 ประเทศฟินแลนด์

ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ใส่ใจในเรื่องการศึกษาของเด็กเท่านั้น คนฟินแลนด์ยังมีความใส่ใจในด้านสุขภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ถึงขนาดกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศฟินแลนด์ ขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวโน้ม กระแส และเป็นแม่พิมพ์แห่งความคิดเห็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก ไปจนถึงประชากรในวัยทำงาน และผู้สูงอายุ  ซึ่งทุกระดับอายุจะต้องมีความเท่าเทียมกันด้วย

อันดับที่ 4 ประเทศนอร์เวย์ 

เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยดำเนินการผ่านการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ดีขึ้น โดยโครงสร้างของสาธารณสุขของนอร์เวย์ถูกสร้างขึ้นบนหลักการของความเท่าเทียมกันที่ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

อันดับที่ 3 ประเทศเดนมาร์ก

เป็นประเทศที่มีความใส่ใจในด้านสุขภาพมาก ถึงขนาดที่แบนอาหารที่ไร้คุณภาพไปหลายรายการแล้ว นอกจากนี้ยังเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจด้านสุขอนามัยในอาหารคือ Danish Veterinary and Food Administration ทำการตรวจสอบความปลอดภัย ระดับสารตกค้าง ที่เรียกว่า Health Certificate

 

อันดับที่ 2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่ประเทศนี้มีจิตสำนึกในด้านสุขภาพอย่างมาก มีระบบกำจัดและรีไซเคิลขยะและน้ำเสียที่ดีมาก ขยะจะมีการกำจัดอย่างถูกวิธีและคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนในประเทศ ยกตัวอย่างที่ซูริค ที่มีการนำขยะไปเผาในเตาเผาที่อยู่ใต้ดิน โดยเฉพาะระบบสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือกันว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อันดับที่ 1 ประเทศสวีเดน

ที่นี่คนใส่ใจเรื่องสุขภาพและดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ โดยมีค่านิยมที่ดีในเรื่องดูแลสุขภาพว่า การดูแลสุขภาพนั้น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่คนสวีเดนต้องทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการทำเพื่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย

SOURCE : usnews

กดติดตาม ADD Line @UndubZapp