ไม่ควรปิดกั้น!! 5 ขั้นตอนสอน “เรื่องเพศศึกษา” เยาวชนตามช่วงอายุ 0-18 ปี

เด็กๆ ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต มักมีคำถามมากมายมาถามผู้ปกครองให้ช่วยคลายความสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเอง หรือสิ่งรอบๆ ตัวเขาก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคำถามที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการของเขาทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรแนะแนวให้เด็กๆ รู้จักกับสิ่งรอบตัวเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเขาเอง UndubZapp ขอแนะ 5 เหตุผลที่ผู้ปกครองควรสอนเยาวชนเรื่องเพศศึกษา เพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

 

1. อายุ 0 – 2 ขวบ

เด็กวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้ความรักความผูกพันผ่านพฤติกรรมของผู้เป็นแม่ ไม่ว่าจะเป็นการมอง การอุ้ม การพูดคุย สีหน้าและแววตาของแม่ ดังนั้น ผู้ปกครองควรให้ความรักและสนับสนุนให้เด็กวัยนี้ได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน และเลี้ยงลูกให้ตรงตามเพศของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักเพศตนเองและเพศตรงข้าม

 

2. อายุ 2 – 5 ขวบ

เด็กในวัยนี้เริ่มสังเกตความแตกต่างทางด้านสรีระระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง และมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้ปกครองควรสอนให้ลูกๆ รู้จักกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ ต้องสอนให้ลูกรู้จักปกป้องตนเอง ไม่ให้ผู้อื่นมาจับต้องของสงวน แต่ควรพูดด้วยน้ำเสียงและกิริยาปกติ ห้ามดุหรือพูดขู่เด็ดขาด เพราะอาจทำให้เด็กเข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ผิดได้

 

3. อายุ 5 – 8 ขวบ

เด็กในช่วงวัยนี้สามารถบอกบทบาทที่แตกต่างกันทางสังคมระหว่างเพศชายกับเพศหญิงได้แล้ว จะเริ่มมีการแบ่งกลุ่มไปเล่นกันโดยแยกตามเพศเดียวกันเป็นหลัก กิจกรรมทางเพศในช่วงวัยนี้ คือ การเล่นบทบาทสุมมติเป็น สามีภรรยา พ่อแม่ลูก หากต้องการแนะแนวลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศ ควรสอนลูกด้วยสื่อทางการศึกษา ไม่ใช่สื่อที่ใช้เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

 

4. อายุ 9 – 12 ปี

เด็กในช่วงวัยนี้เริ่มใช้คำศัพท์หรือคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น เริ่มมีความรู้สึกเขินอายเมื่อพูดถึงเรื่องเพศ ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กรู้จักการสืบพันธุ์ของมนุษย์ เช่นว่า ทารกเกิดมาจากไหน และสอนเรื่องความแตกต่างของสรีระทางด้านร่างของกายของเพศชายและเพศหญิง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างง่ายๆ

 

5. อายุ 13 – 18 ปี

เด็กในช่วงวัยรุ่นนี้ ร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนเพศ และอวัยวะเพศเริ่มทำหน้าที่ในการเจริญพันธุ์เหมือนวัยผู้ใหญ่ และจะเป็นช่วงที่เด็กๆ หลายคนเริ่มเขินอาย ไม่กล้าพูดเรื่องเพศกับผู้ปกครองมากขึ้น พ่อแม่จึงควรให้ความมั่นใจกับเด็กว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเด็กเป็นเรื่องปกติ รวมไปถึงควรบอกให้เด็กทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น การมีประจำเดือน หรือการแข็งตัวของอวัยวะเพศ พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ และต้องสอนให้ลูกรู้จักสิ่งที่ถูกที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย

SOURCE : aboutkidshealth

กดติดตาม ADD Line @UndubZapp

 

แซ่บกันต่อ…

>> เจาะ CYCLE “การลดน้ำหนัก” ฟิตหุ่นตามช่วงวัย ตั้งแต่วัย 15-50 ปี

>> 5 อันดับ คำพูดที่ ‘เด็กไทย’ ไม่อยากได้ยินจากครอบครัวมากที่สุด