สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ควรรู้จัก เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม!

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่า นอกจากข้อมูลผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ วิธีใช้ ข้อแนะนำ คำเตือน และเดือน/ปีที่ผลิตแล้ว สัญลักษณ์ต่างๆ บนฉลากเครื่องสำอางหมายถึงอะไรบ้าง?

UndubZapp ขออาสาพาไขข้อกระจ่างของคำถามนี้ โดยการพาเปิดโพยสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ควรรู้จัก เพราะสัญลักษณ์เหล่านี้มีความเป็นสากล ใช้กันทั่วโลก และมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคนั่นเอง

 

 

14 เครื่องหมายบนฉลากเครื่องสำอางที่ควรรู้จัก

 

 

1.Period After Opening (PAO)

สัญลักษณ์รูปกระปุกเปิดฝา บ่งบอกถึง วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์หลังการเปิดใช้ ซึ่งตัวเลขที่ระบุอยู่ในสัญลักษณ์จะหมายถึงจำนวนเดือนที่เครื่องสำอางนั้นๆ สามารถใช้งานได้ เช่น 3M หมายถึง เครื่องสำอางมีอายุหลังจากการเปิดใช้งาน 3 เดือน

 

 

2.Refer to Insert

สัญลักษณ์รูปมือชี้บนหนังสือ บ่งบอกถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดนั้นมีเอกสารแนบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้บริโภคควรทราบ พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดบนฉลากได้อย่างชัดเจน

 

 

3.Certified Gluten-Free

สัญลักษณ์ Certified Gluten-Free บ่งบอกถึง เครื่องสำอางที่มีการรับรองจาก Gluten-Free Certification Organization ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปราศจากกลูเตน ผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ผู้ที่แพ้กลูเตนจึงควรมองหาโลโก้นี้เป็นประจำ

 

 

4.Certified Vegan

สัญลักษณ์ Certified Vegan บ่งบอกถึง การได้รับการรับรองโดยองค์กร Vegan Awareness Foundation องค์กรพิทักษ์สัตว์ แปลว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ รวมถึงผลพลอยได้จากสัตว์ทุกชนิด และยังปราศจากการทารุณยกรรมสัตว์ด้วย

 

 

5.Cruelty Free Bunny

สัญลักษณ์รูปกระต่าย มีคำว่า Cruelty Free บ่งบอกถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองจากโปรแกรม People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่มีการทดสอบกับสัตว์ทุกชนิดในทุกๆ กระบวนการ

 

 

6.Leaping Bunny

สัญลักษณ์กระต่ายสีดำ บ่งบอกถึง เครื่องสำอางที่ผ่านการรับรองจาก Coalition for Consumer Information on Cosmetics (CCIC) ว่าผู้ผลิตไม่ได้ทำการทดลองกับสัตว์ทุกๆ ขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่รวมการทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์

 

 

7.Net Contents (e-mark)

สัญลักษณ์ตัว “อี” ภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็ก บ่งบอกถึง การยืนยันว่าน้ำหนักหรือปริมาณที่บรรจุของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ตรงตามที่ผู้ผลิตระบุเอาไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์โดยไม่บิดพลิ้ว ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายยุโรปว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

 

Advertisements

8.Ecocert Cosmos

สัญลักษณ์ Ecocert บ่งบอกถึง มาตรฐานการรับรองเครื่องสำอางธรรมชาติและออร์แกนิคของยุโรป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

  1. Certified Ecocert COSMOS Organic =

 

  • อย่างน้อย 20% ของส่วนประกอบในสูตรต้องได้รับการรับรองออร์แกนิค (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่ล้างออก)
  • อย่างน้อย 10% ของส่วนประกอบในสูตรต้องได้รับการรับรองออร์แกนิค (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก)
  • 95 – 100 % ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชต้องมีความเป็นออร์แกนิค
  • มีสารประกอบอื่นๆ ได้ไม่เกิน 5%

 

  1. Certified Ecocert COSMOS Natural =

 

  • ทั้งหมดของส่วนประกอบในสูตรต้องได้รับการรับรองว่าเป็นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ
  • ไม่กำหนด % ขั้นต่ำของส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองออร์แกนิคในสูตร
  • ไม่กำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของส่วนประกอบจากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการทางกายภาพที่ต้องมีความเป็นออร์แกนิค
  • มีสารประกอบอื่นๆ ได้ไม่เกิน 5%

 

 

9.Open Flame

สัญลักษณ์รูปไฟ บ่งบอกถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารที่ติดไฟได้ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างเล็บ สารขับดันในสเปรย์จัดแต่งผม ผู้บริโภคจึงควรเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวไว้ให้ห่างจากประกายไฟ และบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

 

 

10.Non GMO

สัญลักษณ์ Non GMO บ่งบอกถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ได้รับการรับรองว่าไม่มีส่วนผสมของสารประกอบที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นพืชดัดแปลง สัตว์ดัดแปลง หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 

 

11.Mobius Loop

สัญลักษณ์ลูกศรเรียงเป็นสามเหลี่ยม บ่งบอกถึง การรีไซเคิล ซึ่งหมายความว่าภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อความสะดวกในการรีไซเคิล หากมีตัวเลขอยู่ด้านใน Mobius Loop จะแสดงถึงสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ในสินค้า

 

 

12.Green Dot

สัญลักษณ์ลูกศรสีเขียวเชื่อมต่อกันในวงกลม บ่งบอกถึง ได้รับการยืนยันว่าผู้ผลิตได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลจัดการการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็มีการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

 

 

13.Best Before End (BBE)

สัญลักษณ์รูปนาฬิกาทราย บ่งบอกถึง วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการระบุไว้บนฉลาก แปลว่า มีวันหมดอายุ (Shelf Life) น้อยกว่า 30 เดือน บางครั้งอาจใช้เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ BBE หรือ EXP ในการแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์

 

 

14.USDA organic

สัญลักษณ์ USDA organic บ่งบอกถึง ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจาก U.S. Department of Agriculture ว่าไม่มีการใช้สารเคมี ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี มีแต่ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติในสัดส่วนที่กำหนดเท่านั้น

 

©Featured image : freepik

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements