ออมเงินง่ายๆ สไตล์คนโสด… 5 บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ฝากที่ไหนได้ดอกเบี้ยสูง

UndubZapp ขอชวนเพื่อนๆ ผู้รักการลงทุน ผู้ที่ต้องการหาช่องทางต่อยอดเล็กๆ น้อยๆ เพื่ออนาคต รวมถึงสาวๆ ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้สบายๆ ในวัยเกษียณ แบบไม่ต้องง้อคู่ครอง มารู้จักกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2563 กันค่ะ ตามเรามาอัปเดทข้อมูลบัญชีเงินฝากประจำที่น่าสนใจจากแต่ละธนาคารดีกว่าว่า ถ้าฝากประจำปลอดภาษีกับธนาคารใดจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง เลื่อนลงไปศึกษาข้อมูลได้เลยค่ะ

 

ทำความรู้จักบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เป็นบัญชีที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินกินดอกเบี้ยในอนาคต ด้วยวิธีการง่ายๆ คือ ทยอยฝากเงินรายเดือนเป็นประจำ ผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ซึ่งขั้นต่ำของเงินฝากจะเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด

@pixabay.com

 

เมื่อผู้ฝากฝากเงินตรงตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ฝากก็จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราของบัญชีธนาคารนั้นๆ คล้ายกับบัญชีฝากประจำทั่วไป แต่ดอกเบี้ยที่ได้จากบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจำนั้น จะต้องถูกหักภาษีดอกเบี้ยด้วย ตรงกันข้ามกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่ผู้ฝากจะได้รับสิทธิพิเศษในการไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยแต่อย่างใด บัญชีเงินฝากปลอดภาษีจึงถือเป็นทางเลือกการต่อยอดเงินออมง่ายๆ ที่น่าสนใจ และเป็นตัวช่วยในการสร้างวินัยทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง

 

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

 

1.ธนาคารกรุงศรี

ชื่อบัญชี: บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

แผนออมเงิน: ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน

*ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชี: 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

 • 1.30% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน

 

 

2.ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี: บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

แผนออมเงิน: ระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน

*การผิดนัดฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข

จำนวนเงินเปิดบัญชี: 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

 • 1.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 48 เดือน
 • 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 60 เดือน

 

 

3.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี: บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

แผนออมเงิน: ระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน และ 48 เดือน

*ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ไม่ถอนก่อนหรือหลังฝาก 3 เดือน

จำนวนเงินเปิดบัญชี: 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

 • 1.30% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.55% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • 1.55% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 48 เดือน

 

 

4.ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์

แผนออมเงิน: ระยะเวลา 24 เดือน

*ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชี: 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

 • 1.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

 

 

5.ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน

แผนออมเงิน: ระยะเวลา 24 เดือน

*ตลอดอายุการฝาก หากไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีติดต่อกัน 4 งวด จะไม่สามารถฝากต่อได้อีก

จำนวนเงินเปิดบัญชี: 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย:

 • 1.35% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก
 • 1.45% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook)

 

Featured image @unsplash.com