เติมธาตุเหล็กด้วย 8 อาหารอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก ป้องกันประจำเดือนมาไม่ปกติ

ธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างยิ่ง มีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารประกอบหลักของเซลล์เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ในการนำออกซิเจนจากปอด ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย การขาดธาตุเหล็กจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลงและมีสีจางจนผิดปกติ อาจกล่าวได้ว่า ยิ่งขาดธาตุเหล็กมากเท่าไหร่ โลหิตก็ยิ่งจางมากขึ้นเท่านั้น

©pixabay.com

 

 

การขาดธาตุเหล็กยังส่งผลกระทบให้เกิดโรคโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อได้ง่าย ร่างกายอ่อนเพลีย สติปัญญาถดถอย รวมถึงประจำเดือนมาไม่ปกติด้วย เนื่องจากในช่วงที่มีประจำเดือน ผู้หญิงจะสูญเสียธาตุเหล็กในร่างกายไปประมาณ 15-30 มิลลิกรัมต่อเดือน และอาจมีโอกาสจะสูญเสียธาตุเหล็กมากขึ้น ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีธาตุเหล็กเลย

 

อย่างไรก็ตาม การรับประทานธาตุเหล็กมากๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะอื่นๆ ได้ จึงควรเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม  สำหรับวัยทำงานทั้งเพศชายและเพศหญิง ควรบริโภคธาตุเหล็กให้ได้ 10 มิลลิกรัมต่อวัน และ 15 มิลลิกรัมต่อวันในช่วงที่มีประจำเดือน

 

นอกเหนือไปจากนี้ ควรสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยวิธีอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่นทานอาหารให้หลากหลาย พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

 

8 อาหารอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก

1.กุ้งน้ำจืด

กุ้งน้ำจืดปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 69.8 มิลลิกรัม

 

 

2.ตับหมู

ตับหมู ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 65.5 มิลลิกรัม

 

 

3.หอยแมลงภู่

หอยแมลงภู่ ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 57.5 มิลลิกรัม

 

 

 

4.หอยนางรม

หอยนางรม ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 33.2 มิลลิกรัม

 

 

5.กุ้งฝอย

กุ้งฝอย ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 28.0 มิลลิกรัม

 

 

6.หอยขม

หอยขม ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 25.2 มิลลิกรัม

 

 

7.เลือดหมู

เลือดหมู ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 20.4 มิลลิกรัม

 

 

8.หมูหยอง

หมูหยอง ปริมาณ 100 กรัม (เฉพาะในส่วนที่สามารถรับประทานได้) มีปริมาณธาตุเหล็ก 17.8 มิลลิกรัม 

 

 

Featured image @pixabay.com