อะไรก็เด็กยุคนี้!! 6 อันดับความต่าง “เด็กยุคนี้ vs เด็กยุคก่อน”

หัวข้อนี้น่าจะเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใหญ่ เพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆ มีบุคลิกแตกต่างไปจากเด็กสมัยก่อนมาก UndubZapp นำส่วนหนึ่งของผลสำรวจ “เด็กไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยสอบถามความคิดจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,250 ตัวอย่าง ซึ่งจากการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อ เด็กไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ว่ามีความต่างจากเด็กสมัยก่อนหลายข้อด้วยกัน โดยสามารถจัดอันดับได้ดังนี้ ส่วนจะมีใครตอบอย่างไรบ้างนั้น เรามาดูผลสำรวจกันเลยดีกว่า

 

อันดับ 6 : มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มากกว่าเด็กสมัยก่อน

© รูปต้นฉบับ: eagnews

มีผู้ตอบข้อนี้ไปมากถึง 17.05% จากทั้งหมด ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไรนัก เพราะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป มีการรับความคิดจากตะวันตกเข้ามามากขึ้น ทำให้ทัศนคติของผู้ใหญ่มองการเสนอความคิดเห็นของเด็ก เป็นการแสดงออกถึงความคิดที่แตกต่าง มากกว่าจะมองว่าเป็นการ “เถียง” อย่างที่เด็กในสมัยก่อนต้องเจอ

 

อันดับ 5 : เข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ รวมถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายกว่าเด็กสมัยก่อน

แน่นอนว่าหลายคนต้องเห็นด้วยกับข้อนี้ จึงมีคนเลือกตอบไปมากถึง 23.30% จากตัวอย่างทั้งหมด เพราะปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมโลกทั้งใบให้อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว อยากสืบค้นอะไรก็สามารถเข้าเว็บ Google ที่เดียวก็ได้รู้หมด ต่างจากสมัยก่อนที่ต้องเข้าห้องสมุด หากันเป็นวันๆ กว่าจะได้หนังสือที่ตรงตามความต้องการ

 

อันดับ 4 : ขาดระเบียบวินัยมากกว่าเด็กสมัยก่อน

มีผู้ใหญ่เลือกตอบข้อนี้ไปมากถึง 29.62 % อาจเพราะพ่อแม่ยุค 4.0 บางคู่มักเลี้ยงลูกให้มีอิสระทางความคิดและการกระทำมากเกินจนไร้ขอบเขต ทำให้บางครั้ง เด็กขาดวินัยในสิ่งที่ควรจะมี จนถูกผู้ใหญ่คนอื่นๆ รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความแตกต่างระหว่างเด็กในปัจจุบันกับในสมัยก่อน

 

อันดับ 3 : ไม่อดทน ไม่รอคอย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็วกว่าเด็กสมัยก่อน

การที่ได้ทุกอย่างมาอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานๆ เช่น การส่งจดหมาย เมื่อก่อนต้องรอกันเป็นวันๆ กว่าจะถึงมือผู้รับ แต่เดี๋ยวนี้แค่มีคอมฯ และอินเตอร์เน็ต ไม่กี่วินาทีก็ถึงมือผู้รับแล้ว ทำให้ผู้ใหญ่กว่า 31.47% รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้อดทนไม่เป็น และไม่รู้จักการรอคอย เพราะถูกความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำร้าย

 

อันดับ 2 : เทคโนโลยีสะดวกสบายมากกว่าเด็กสมัยก่อน

ช่วงระยะเวลา 10-20ปีมานี้ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาในไทยอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสมัยนี้ให้ง่ายขึ้น และเห็นชัดถึงความแตกต่างระหว่างสมัยนี้กับสมัยก่อน จึงทำให้ผู้ใหญ่กว่า 42.03% เลือกตอบข้อนี้

 

อันดับ 1 : เด็กรุ่นนี้ติดหน้าจอ มากกว่าทำกิจกรรมนอกบ้าน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูกเรียกว่า “สังคมก้มหน้า” เพราะผู้คนสนใจสิ่งที่อยู่ในมือถือมากกว่าจะหันมาคุยกับคนรอบข้าง และเมื่อผู้ใหญ่ยังเป็นเช่นนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กสมัยนี้จะมีเพื่อนเป็นมือถือ และคอมพิวเตอร์ มากกว่าจะเล่นกับเพื่อนแถวๆ บ้าน ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ข้อนี้จึงถูกคนกว่า 45.56% เลือกตอบ แซงหน้าอันดับอื่นๆ ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1

 

บางครั้งความแตกต่างของเด็กสมัยนี้กับสมัยก่อน อาจเป็นเครื่องสะท้อนความสามารถในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เพราะหากเลี้ยงลูกอย่างไม่ถูกวิธี ต่อให้จะอยู่ในสมัยนี้ หรือสมัยก่อน อย่างไรเด็กก็คงจะโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมได้ยาก