ตราตรึงอยู่ในใจชาวไทยตลอดมา บทเพลงของ “พ่อ” – ตอนที่ 1

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ โครงการในพระราชดำริต่างๆ มากมายที่พระองค์ทรงริเริ่ม สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่สร้างประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักร ทั่วโลกต่างก็กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก หากแต่ว่านอกจากความปรีชาสามารถในด้านของการทรงงานอย่างมากมายแล้วนั้น พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆ มากมายที่มีความไพเราะ และติดตรึงอยู่ในชาวไทยตลอดมา

บทเพลงที่มีความสวยงาม ผสานกับทำนองไพเราะเสนาะหู ที่เมื่อได้ยินได้ฟังครั้งใด ก็มีความรู้สึกเต็มเปี่ยมขึ้นมาภายในจิตใจ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับบทเพลงต่างๆ ที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชนิพนธ์ไว้

 

แสงเทียน

            บทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงแรกของพระองค์ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2489 ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้า ได้นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทย แต่เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำการแก้ไขทำนองและคอร์ดเพลงบางส่วน ทำให้ในขณะนั้น ยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานนำออกมาบรรเลง หากแต่ว่าในเวลาต่อมา ที่พระองค์ทรงทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงได้พระราชทานนำออกมาบรรเลงครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2490

Advertisements

 

ยามเย็น

                บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น ในปีพุทธศักราช 2489 ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะ Fox Trot ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย และให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา แต่งคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นฉบับสมบูรณ์แก่ นายเอื้อ สุนทรสนาน นำออกมาบรรเลงในงานสมาคมปราบวัณโรค ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร ครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2489 เรียกได้ว่าบทเพลงดังกล่าว เป็นบทเพลงแรกที่ถูกนำออกมาสู่สายตาประชาชน ซึ่งก็ได้รับความนิยมของผู้คนอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นเพลงที่บรรเลงฟังแล้วมีเนื้อหาและทำนองที่มีความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส ซึ่งเหมาะกับการเต้นรำในสมัยนั้น

 

สายฝน

            บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น ในปีพุทธศักราช 2489 ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะวอลทซ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย และในส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์ร่วมกับ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา เพลงราชนิพนธ์เพลงสายฝนนี้ มีทำนอง คำร้อง ที่มีลีลาที่อ่อนนุ่น อ่อนหวาน ซึ่งบรรเลงครั้งแรก ณ ปีพุทธศักราช 2489 ในวันที่ 2 มิถุนายน ที่งานรื่นเริงของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ซึ่งในวันนั้นตราบจวบจนถึงทุกวันนี้ บทเพลงดังกล่าวก็ได้เป็นบทเพลงที่เป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรชาวไทยอีกบทเพลงหนึ่งตลอดมา

Advertisements

Advertisements

Advertisements