‪ เช็คด่วน! 11 ทางลงทางด่วนปิดการจราจรวันนี้

ใครมีธุระต้องใช้ทางด่วน เช็คการจราจรก่อนนะยะ วันนี้ 11 ธ.ค. 58 มีการปิดทางลงบางด่าน ตามประกาศของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กทพ. แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางลงทางพิเศษบางจุดในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ระหว่างเวลา 12.00 – 22.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 58 เวลา 09.00-23.00 น. จำนวน 11 ด่าน ดังนี้ ด่านฯ ยมราช ด่านฯ หัวลำโพง ด่านฯ สะพานสว่าง ด่านฯ อุรุพงษ์ ด่านฯ สุรวงค์ ด่านฯ จันทร์ ด่านฯ สาทร ด่านฯ พระราม4-1 ด่านฯ พระราม4-1 ด่านฯ สุขุมวิท และด่านฯ เพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ในการเดินทาง และสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

อนึ่งเพื่อให้กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” สามารถดำเนินการได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณทางลงทางพิเศษบางจุดระหว่างเวลา 12.00 – 22.00น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ปิดทางลงถนนเพชรบุรี : ห้ามเลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวาได้

– ปิดทางลงถนนเพลินจิต (ฝั่งเหนือ) : ห้ามเลี้ยวขวา/ เลี้ยวซ้ายได้

– ปิดทางลงถนนเพลินจิต (ฝั่งใต้) : ห้ามเลี้ยวซ้าย

– ปิดทางลงถนนพระราม 4-1 ทั้งหมด

Advertisements

– ปิดทางลงถนนพระราม 4-2 : ห้ามเลี้ยวขวา / เลี้ยวซ้ายได้

– ปิดทางลงถนนยมราชทั้งหมด

– ปิดทางลงถนนสีลมทั้งหมด

– ปิดทางลงถนนสาทร : ทิศทางจากบางโคล่ปิดการจราจร

– ปิดทางลงถนนอุรุพงษ์ทั้งหมด

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อฯ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

CR. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

Advertisements

Advertisements

Advertisements