save โลกแล้ว save อะไรอีก? Car Free Day… 4 ข้อดี ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

วันที่ 22 กันยายนของทุกปี ถือเป็น “วันปลอดรถ” หรือ “Car Free Day” เป็นวันที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แล้วหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดการเกิดอุบัติเหตุไปในตัว ผลพลอยได้จากการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ยังช่วยลดมลพิษซึ่งเกิดจากยานพาหนะ ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ปริมาณฝุ่น PM2.5 ลดลงอย่างเห็นผล

 

นอกเหนือไปจากนี้ การลดใช้พลังงานน้ำมัน ยังนับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกทางหนึ่ง และเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วย UndubZapp ขอแนะ 4 ข้อดีของการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อให้เพื่อนๆ ตระหนักถึงความสำคัญของวัน Car Free Day อย่างถ่องแท้ อ่านจบเรียบร้อยแล้ว มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพลังมด ลดใช้รถยนต์ส่วนตัวกันสักหนึ่งวันนะคะ 🙅‍♂️🚗🙅‍♀️🚙

©pixels.com

 

 

1.Save ตัวเอง

©pixels.com

การขับรถนานๆ ทำให้กล้ามเนื้อตึงตัว เกิดอาการหดเกร็งจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก ต้นขา มาจนถึงน่อง หรือบางทีก็อาจมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ร่วมด้วย การลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดชั่วโมงการขับรถอย่างน้อยๆ อาทิตย์ละหนึ่งวัน จึงเปรียบเสมือนการเซฟตัวเอง และชาร์จแบตให้กับร่างกายอีกทางหนึ่ง นอกจากจะช่วยให้ร่างกายไม่ต้องนั่งไหล่ห่อรอรถติดแหง็กเป็นชั่วโมงๆ แล้ว คุณอาจถือโอกาสนี้เสริมสร้างความฟิต เดินออกกำลังกายไปด้วย

 

 

2.Save คนอื่น

©pixels.com

อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ขับรถเร็ว ขับรถกระชั้นชิด ขับรถตัดหน้ารถคันอื่น ขับรถล้ำช่องทางเดินรถ ขับรถย้อนศร ฯลฯ จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเกิดได้จากหลายๆ ปัจจัย ทั้งจากผู้ขับยวดยานพาหนะ ผู้โดยสาร  คนเดินเท้า สัตว์เลี้ยง สภาพท้องถนน หรือกระทั่งดินฟ้าอากาศก็ตาม แม้ว่าคนขับจะมีความเชี่ยวชาญในการขับรถเพียงใด แต่ความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุ หรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ไม่ใช่ 0% เสียทีเดียว ฉะนั้น การลดใช้รถยนต์ส่วนตัว จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเซฟความปลอดภัยให้ผู้อื่นได้

 

3.Save อากาศ

©pixels.com

แหล่งกำเนิดสำคัญของฝุ่น PM 2.5 และมลภาวะทางอากาศ คือ การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาขยะ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่ต้นเหตุ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Car Free Day โดยการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดมลพิษจากท่อไอเสีย ซึ่งถือเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ เซฟอากาศอย่างตรงจุด อาจลดใช้รถยนต์ส่วนตัวอาทิตย์ละครั้ง หรือใช้เท่าที่จำเป็น

 

 

4.Save โลก

©pixels.com

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 75% เป็นตัวการที่ทำให้โลกร้อน เนื่องจากเกิดการสะสมพลังงานความร้อนในชั้นบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานถึง 200 ปี ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า รถยนต์หนึ่งคันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาที่รถวิ่ง ลองนึกภาพดูแล้วกันว่า การขับรถยนต์ทุกวันจะเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อชั้นบรรยากาศมากเพียงใด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดสภาวะโลกร้อน โดยการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง หรือเท่าที่ทำได้ เซฟโลกด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุด

Featured image ©unsplash.com

/