NO! จูบปาก เช็กกฎเหล็กการทำงาน 5 ‘ซุปตาร์(หญิง)’ เมืองไทย

กฎเหล็กการทำงาน 5 ‘ซุปตาร์(หญิง)’ เมืองไทย บางคนไม่รับเล่นละครที่มีเลิฟซีน หรือบางคนงดจูบจริง หอมแก้ม หอมหน้าผากได้ แต่ถ้าเป็นปาก Say No ค่ะ

Read More...

Advertisements

Advertisements