การแสดงความรักกับลูก VS การล่วงละเมิด แบบไหนที่อยู่ในขอบเขต

ภายหลังจากที่มีประเด็นถกเถียงกันอย่างร้อนแรงเกี่ยวกับวิธีการแสดงความรักของพ่อกับลูก ซึ่งหลายคนมองว่าการสัมผัสใกล้ชิดบางอิริยาบถไม่เหมาะสม เข้าข่ายคุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กมากเกินไป บ้างก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดาษดื่น ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อสังคมได้นำเรื่องนี้มาวิพากษ์หาข้อสรุป ทำให้หลายคนตระหนักได้ว่า บางครั้งก็มีเส้นบางๆ ระหว่างการแสดงความรักและการคุกคามทางเพศอยู่   UndubZapp ขอชวนทุกคนมาถอดบทเรียนจากประเด็นดราม่า เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจสารัตถะเรื่องการแสดงความรักอย่างถูกต้อง และเพื่อให้รู้วิธีการวางตัวกับเด็กอย่างเหมาะสม ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิดก็ตาม   แสดงความรักต่อลูกแบบไหนไม่ให้ล้ำเส้น? พญ.ดุษฎี

Read More...