ถูกใจนักดื่ม!! 7 ประโยชน์ของ “เบียร์” นักวิทย์ยืนยัน ลดเสี่ยงเบาหวาน หัวใจ

7 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่า ‘เบียร์’ อาจมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายหากดื่มอย่างมีสติ! เพราะในเบียร์มีประโยชน์ทั้งสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยบรรเทาโรค

Read More...

Advertisements

Advertisements